11.12.20 Malersektionen Nyheder

Problematiske samarbejdspartnere og ekstraarbejdere

Joost Egbertus Zeij, som er ejer af malervirksomheden, Den Hollandske Malermester har oplevet flere problematiske samarbejdspartnere og vil gerne dele sine oplevelser og på den måde forhåbentlig hjælpe andre til at undgå lignende.

”Jeg har rigtig mange gode samarbejdspartnere, men er desværre også rendt ind i samarbejdspartnere, der ikke har været reelle. Sidste år samarbejdede jeg med en tømrervirksomhed på en sag, som de havde i hovedentreprise. Vi havde aftalt en fast pris pr. lejlighed og samtidig at dele min fortjeneste i forhold til forbrugt tid. Ved en tilfældighed, finder jeg ud af, at den pris tømrervirksomheden har aftalt med kunden er højere end oplyst til mig, og dermed fik tømrervirksomheden både deres egen fortjeneste og det halve af min. Det gjorde mig så vred, at jeg indkaldte til et møde. Min tilgang var et forlig, men det var ikke muligt. Jeg fik at vide, at ville jeg ikke arbejde under de betingelser, kunne jeg pakke mine ting og forsvinde, så det gjorde jeg. Om man kan sige noget generelt om det, ved jeg ikke, men i hvert fald drejer det sig om, at have gode, troværdige samarbejdspartnere. Det kan ikke svare sig at arbejde for uærlige folk” udtaler Joost.

Det skriftlige grundlag

Joost fortsætter: ”En anden ting, jeg har oplevet gentagne gange er, at hvis jeg ikke har det skriftlige grundlag på plads inden arbejdet igangsættes, opstår der nemt diskussioner om, hvad der er med i entreprisen, og hvad der er ekstraarbejder. Derfor har jeg på den hårde måde lært at få det på skrift, inden vi går igang, men det er ikke altid nemt at få.”

Erhvervsjuridisk Rådgivning kan hjælpe

Louise Heger Nielsen fra Erhvervsjuridisk Rådgivning i DI Dansk Byggeri har nogle råd og anbefalinger ift. ekstraarbejder, som kan være gode at kende. Man har altid mulighed for at ringe og drøfte en sag med Erhvervsjuridisk Rådgivning og få en juridisk vurdering af sagen. Det kan være godt at have i forhold til at vurdere, om det er en sag for en advokat.

Louise fortæller: ”Vi anbefaler altid at udfærdige tilbuddene så deltaljerede som muligt, så der er mindre risiko for, at der efterfølgende opstår tvivl om, hvad der er med og ikke med i tilbuddet. Jo bredere formulering jo sværere er det at komme igennem med krav om ekstraarbejder. Vi anbefaler ligeledes altid at indgå aftalen på baggrund af AB vilkår.

Hvis bygherre , ønsker ekstraarbejder eller ændringer udført, har malermesteren – hvis der i et erhvervsprojekt er aftalt AB vilkår -  en reaktionspligt. Dvs. han/hun skal snarest muligt gøre opmærksom på, at der er tale om ekstraarbejder og at det medfører krav om ekstra betaling og tidfristforlængelse, hvis det er tilfældet. At have det på skrift er selvfølgelig bedst, men mundtlighed er i princippet lige så gældende, men kan være svær at bevise.

Har malermesteren ikke iagttaget sin reaktionspligt, er der stadig mulighed for at få ekstraarbejder dækket. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor det er indlysende, at der er tale om ekstraarbejder – f.eks. hvis der er indgået aftale om maling af 10 lejligheder, og bygherren fordobler det til 20.”

Det er vigtigt at vide, at bygherren i langt de fleste tilfælde ikke med rette kan true med at gå til en anden malermester, når der bestilles ændringer eller ekstraarbejder. Hvis ændringen eller ekstraarbejdet ligger i naturlig sammenhæng med den oprindelige opgave, som malermesten udfører på baggrund af AB vilkår, har malermesteren både ret og pligt til at udføre arbejdet. Det skal dog tilføjes, at der i særlige tilfælde er undtalelser fra dette, og er man i tvivl, er man altid velkommen til at tage kontakt til os, for at få en vurdering. Tager arbejdet længere tid og koster flere penge pga. krævede ændringer eller ekstraarbejder, kan malermesteren få tidsfristforlængelse og dækning af ekstraudgifter.”

Relateret indhold