22.01.21 Malersektionen Nyheder

Malerfaget blev Signes redning

Signe blev født med 50%’s hørelse på begge ører og har ikke altid haft det nemt. Hørenedsættelsen blev pga. en dårlig ørelæge først opdaget i 7. klasse og betød en skolegang, der næsten skulle gå om. Malerfaget blev hendes redning

Signe havde været til ørelæge mange gange i barneårene men en dag i 7. klasse var den vanlige ørelæge syg. Det blev et vendepunkt. Vikaren fandt ud af, at Signe have et høretab på begge ører på 50%, og det satte skub i tingene. 14 dage efter havde Signe høreapparater. Livet startede på en måde på ny, men skoleegenskaberne var ikke gode. Skolen vurderede hendes niveau til 2. klasse, så alt skulle læres på ny. Det var en hård besked at få, og det kan kun lade sig gøre, hvis man vil, og det vil Signe.

Signe ville være maler

Af forskellige årsager kom Signe til at bo på et bosted. I 10. klasse kom hun i praktik som maler, og det tændte et lys i hende. Derfor var det også nemt at vælge, hvad hun godt kunne tænke sig at komme i praktik som, da hun nogle år efter startede på EGU. Hun ville i praktik som maler, og det kom hun hos Bonde & Mogensen. Praktikperioden vendte op og ned på hendes liv. Hun gik fra ikke at kunne komme op om morgenen og passe sine ting, til nærmest at springe ud af sengen. Hun kløede så meget på, at det allerede efter 1 ½ år blev besluttet, at hun skulle gå i lære som maler. Hun skulle derfor hurtigst muligt have taget nogle supplerende kurser på VUC, men det klarede hun også.

Nr. 2 til Skills Danmark

Signe kom i lære som maler, og gjorde det faktisk helt fantastisk. Ja, så godt at flere ville have hende til at stille op i Skills Danmark i 2020. Efter lidt overtalelse sagde hun ja og strøg lige igennem skolemesterskabet til regionsmesterskabet og videre til Danmarksmesterskabet, hvor hun fik en suveræn 2. plads. Det til trods for, at hun samtidig med træningen til danmarksmesterskabet skulle aflevere en case opgave på H1-forløbet. Det er virkelig flot, og Bonde & Mogensen er meget stolte.

Signes drømme

Signe bliver færdiguddannet som maler i december 2021 og drømmer om at blive fastansat hos Bonde & Mogensen. Hun er virkelig glad for at være der og roser sine kolleger og det sociale samvær meget. Malerfaget er bare hende, og som hun ser det nu, ønsker hun at være maler resten af livet.

Adspurgt om et godt råd til andre siger Signe: ”Tro på dig selv og tro på, at det kan lykkes. Du behøver ikke at være god til alting for at kunne lykkes.”