Foto: Colourbox

24.08.21 Malersektionen Nyheder

Vidste du at varierende ugentlig arbejdstid er en mulighed?

Maleroverenskomsten giver mulighed for at indgå aftale med medarbejderen om arbejde efter varierende ugentlig arbejdstid.

Maleroverenskomstens §2 stk. 2: Efter aftale med medarbejderen kan den ugentlige arbejdstid varieres, blot den gennemsnitlige arbejdstid indenfor en 12 måneders periode er 37 timer. Aftalen skal være skriftlig og skal ligge indenfor kl. 06.00 og kl. 18.00.

Eventuel klub- eller lokalafdeling af Malerforbundet skal orienteres med kopi af aftalen.

Man skal dog være opmærksom på arbejdsmiljølovgivningen, der bl.a. sikrer, at medarbejderen holder en ugentlig fridag. Der må heller ikke arbejdes mere end 48 timer ugentligt i gennemsnit, set over en 4 måneders periode.

Det anbefales, at der udarbejdes en skriftlig arbejdstidsplan. Selve arbejdstidsplanen har Malerforbundet ikke krav på at få udleveret en kopi af.

Eksempel på aftale om varierende ugentlig arbejdstid:

Uge 1 – 50 arbejdstimer

Uge 2 – 50 arbejdstimer

Uge 3 – 48 arbejdstimer

Uge 4 – 0 arbejdstimer

Dermed opnår man 37 timer pr. uge gennemsnitligt.

Når der er aftalt arbejde efter varierende ugentlig arbejdstid, og medarbejderen er ansat til 37 timer ugentligt, skal man være opmærksom på at det ugentlige timeforbrug i gennemsnit skal være 37 timer, ved aftalens udløb.

Konsekvensen af manglende overholdelse af aftalen vil typisk være at virksomheden forpligtes til at betale overtidstillæg for evt. overskydende timer, ligesom evt. underskud kan medføre, at der skal suppleres op.

Man er forpligtet til at lave en skriftlig aftale om varierende ugentlig arbejdstid, som begge parter underskriver. Teksten kunne lyde sådan:

Der er mellem <VIRKSOMHED XXX> og <MEDARBEJDER YYY> indgået aftale om at arbejde efter maleroverenskomstens §2 stk. 2, varierende ugentlig arbejdstid.

Aftalen løber i <ANTAL MAX 12> måneder, opstarter  <DATO> og afslutter <DATO>.


I aftaleperioden arbejdes der gennemsnitligt 37 timer ugentligt, og arbejdstiden vil ligge mellem 06.00 og 18.00. Husk at sende kopi af aftalen til klubformanden eller den lokale afdeling af Malerforbundet.

Kontakt Claus Spaabæk på nedenstående telefonnummer eller mail, hvis du ønsker at høre mere om varierende ugentlig arbejdstid.

Claus Spaabæk

Claus Spaabæk

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4510
  • Mobil +45 5218 5907
  • E-mail clsp@di.dk

Relateret indhold