Foto: Getty Images

22.02.22 Malersektionen Nyheder

Regler for SH-betaling

Der har i den senere tid været stillet spørgsmål om, hvorledes optjeningen og udbetalingen af søgne- helligdagsbetaling (SH) skal administreres. Vi håber, at denne lille belysning af området kan være med til at gøre den administrative hverdag lidt nemmere.

SH-betalingen er beskrevet i Maleroverenskomsten 2020 mellem DI Byggeri og Malerforbundet i §6 side 19 -21. Her er reglerne beskrevet ift. hvilken beregningsprocent, der skal anvendes, hvilken optjeningsperiode, der er gældende samt under hvilke regler det optjente beløb kan udbetales.

Reglerne kort fortalt

Optjeningsperioden følger kalenderåret. Dette er vigtigt at notere sig, da der efter indførelsen af den nye ferielov ikke længere er et sammenfald imellem optjeningsperioden for feriepenge, som nu er samtidsoptjent, og SH-betalingen. Beregningsgrundlaget for SH-opsparingen kan læses øverst i §6.1 side 20 og er i skrivende stund 11,75% stigende pr. 1. marts 2022 til 12,75% af den ferieberettigede løn. Beløbet dækker påskeraten med 2/5, juleraten med 1/5 og de 5 feriefridage med 2/5 af det optjente beløb.

Der SKAL i løbet af januar måned udstedes SH-kort som udleveres til medarbejderen. Herefter kan beløbene udbetales efter retningslinjerne beskrevet i §6.3 nederst på side 20.

SH- og feriefridagsgodtgørelse kan udbetales således:

  • Påskerate (2/5) efter 1. marts
  • Julerate (1/5) efter 1. oktober
  • Feriefridagene (2/5) i takt med dagenes afholdelse

Der udstedes et selvstændigt kort for hver af de 3 afholdelsesrater.

Det er her vigtigt at notere sig at SH-pengene SKAL blive i virksomheden og administreres af virksomheden. De må først udbetales efter ovenstående terminer, såfremt medarbejderen fremsender udfyldt SH-kort med underskrift og dato for afholdelsen.

Kan medarbejderen ikke præstere et SH-kort for den pågældende rate, der ønskes udbetalt, skal medarbejderen på tro og love kvittere for at få beløbet udbetalt. Dette er vigtigt, hvis det bortkomne SH-kort skulle fremkomme igen. Afvigelser fra ovenstående bør undgås ved administrationen af SH-bestemmelserne.


Kontakt

Henvendelser vedr. ovenstående bedes rettet til:

Lars Eitmann
Konsulent
(+45) 3377 3271
(+45) 5218 5966 (Mobil)
laei@di.dk

Relateret indhold