21.04.23 Malersektionen Nyheder

Malerne siger ja til historisk dyr overenskomst

Den 12. april sagde malerne ja til den 2-årige overenskomst, som er indgået imellem DI og Malerforbundet. Overenskomsten er historisk dyr, men DI Byggeri Malersektionen er meget tilfredse med, at der er udvist stor ansvarlighed fra begge sider.

DI Byggeri Malersektionens formand Willi Becke er tilfreds med, at overenskomsten er stemt hjem:

Formand for Malersektionen, Willi Becke

 - I dag har arbejdsmarkeds parter udvist en ansvarlighed, der ikke har set sidestykke i nyere tid. Overenskomstforliget er historisk dyrt for arbejdsgiverne og giver lønmodtagerne store lønstigninger, men resultatet blev forhandlet i skyggen af krig i Europa og en inflation, der ikke er set større i næsten 40 år. Derfor var det også forventet, at det ville blive markante lønstigninger, og jeg er godt tilfreds med, at der er stemt ja, og vi undgår en storkonflikt. Og Willi Becke fortsætter:

 - Jeg vil også gerne kvittere for, at vores modpart har haft forståelse for nogle af arbejdsgivernes ønsker. Vi har fået forhandlet en lokal mulighed for at fjerne siddepengene til medarbejdere, der tilbydes firmabil. Det har været et stort ønske hos malerfagets arbejdsgivere siden forsøgsperioden i 2017 til 2020. Samtidig er der blevet indført mulighed for, at der lokalt kan aftales en 4 dages arbejdsuge under visse betingelser. Aftalen må ikke medføre en normal arbejdstid på mere end 10 timer på de 4 dage.

Overophedet byggebranche

Byggebranchen har været overophedet i en årrække. Med det nye forlig vil konkurrenceevnen og bundlinjen utvivlsomt blive sat under pres i en i forvejen svær tid, men der er også skabt bevægelse i dele af en overenskomst, som til tider har vist sig overordentlig statisk i forhandlingsøjemed.  

Relateret indhold