Om os

Malersektionen omfatter firmaer, der beskæftiger sig med traditionelt malerarbejde og vedligeholdelse, skiltemalere, tagmalere og malervirksomheder, der driver farvehandel. Virksomheder, med et naturligt tilhørsforhold til malerfaget kan søge om optagelse i Malersektionen.

Malersektionen

DI Byggeri Malersektionen er en ud af 26 sektioner under DI Byggeri.

Vi skaber bedre betingelser for at drive virksomhed for vores medlemmer, og vi synliggør malerfagets kvalitetsaftryk på byggerierne. Vi arbejder for at sikre en god lærlingeuddannelse, der bidrager til at tiltrække lærlinge til faget, og vi arbejder for gode overenskomster.

Malersektionen giver et unikt netværk og fordel af de synergier, der skabes imellem de enkelte sektioner og industrien. Vi har specialister, der holder dig opdateret om ny viden inden for faget herunder gældende lovgivning.

Medlemsfordele

I Malersektionen tilbyder vi konsulentbistand indenfor juridiske- og personalemæssige forhold, uddannelse, forsikringsordninger, værktøj/udstyr, reklame/marketing, kontor/IT mv.
Det sikrer de bedste betingelser for at drive virksomhed.
Som noget særligt tilbyder vi Byg Garanti til dine private kunder. Det giver dig en konkurrencemæssig fordel og dine kunder tryghed i samarbejdet.

HandsOn

Vi har indgået et samarbejde med HandsOn, som tilbyder kvalitetssikring ved brug af app.

Appen håndterer ud over kvalitetssikring også dokumentation og ekstraarbejder og er kompatibel med en række økonomisystemer. Som medlem får du rabat på løsningen.

Erhvervsjuridisk afdeling

Har du spørgsmål eller problemer i forhold til entreprisespørgsmål, hjælper Erhvervsjuridisk rådgivning med afklaring.

Det kan være spørgsmål i forhold til indgåelse af kontrakter, spørgsmål om AB92 og AB18, forhold undervejs i byggeprocessen, indeksregulering osv.

Konflikter med Bygherrer/entreprenører m.m. kan der også søges rådgivning om.

Ring til Erhvervsjuridisk rådgivning på tlf.: 33 77 37 60

Læs mere om det her:

Byggejura til erhverv - AB-regler, rykkerskrivelser og konkurrenceret - Dansk Byggeri - en del af Dansk Industri - DI Dansk Byggeri

Dette rådgiver personalejura om

DI Byggeris afdeling for Personalejura rådgiver om alt i forbindelse med ansættelsesforhold.

En overenskomst kan ikke i alle tilfælde bare læses og forstås, fordi der ofte er supplerende viden, som ikke er beskrevet i overenskomsten. Det kan være domme fra Arbejdsretten og forhold, der er kutyme for, som gør det svært at tolke overenskomsten.

Eksempler på hvad Personalejura kan hjælpe med:

Når man skal ansætte er det vigtigt at bruge de rigtige ansættelsesbeviser, og at de er korrekt udfyldt. Der kan opstå spørgsmål i forhold til arbejdsgiverens ønsker til ansættelsen, såsom lønniveau, arbejdstid- herunder varierende ugentlig arbejdstid og mange andre ting. Dette rådgiver Personalejura om.

Under ansættelsesforholdet kan der opstå mange spørgsmål i forbindelse med eksempelvis overarbejde, kørselsgodtgørelse, ferie, søgnehelligdage, feriefridage, akkordarbejde, sikkerhedsbestemmelser, elevbestemmelser, sygdom, barsel, pension, sundhedsordning m.m. Dette rådgiver Personalejura om.

Ved opsigelse er det vigtigt at give det rette opsigelsesvarsel, og være sikker på at medarbejderen kan opsiges. Der er f.eks. særlige forhold for elever og gravide, og det er altid godt at få bekræftet, om man gør det rigtige. 

Vi oplever ofte at der opstår personalesager, fordi overenskomsten er blevet misforstået. Derfor er det altid en god ide at spørge, inden du foretager dig noget.

For spørgsmål om ansættelsesforhold kan du ringe til Personalejuras telefonvagt på tlf. 72 16 00 00 eller til Malerkonsulent Claus Spaabæk på tlf 52 18 59 07.    

Læs mere om personaleforhold her.

Arbejdsmiljørådgivning

Der kan være mange situationer, hvor arbejdsmiljø kan være vanskelig, og derfor er det klogt at søge rådgivning, inden der opstår et problem.

Det er altid arbejdsgivers ansvar, at sikkerheden er i orden.

Alle øvrige parter (bygherrer, hovedentreprenører, medarbejdere osv.) skal samarbejde om at skabe et godt arbejdsmiljø. Medarbejdere har ansvar for at efterleve arbejdsgiverens anvisninger.

Hvis du ønsker rådgivning, kan du ringe på tlf. 33 77 33 77

Læs mere om det her:

Arbejdsmiljø på byggepladsen - har du styr på dine pligter som arbejdsgiver? Dansk Byggeri - en del af Dansk Industri - DI Dansk Byggeri

Malerfagets kompetenceudviklingsfond

Fra 25 % puljen kan ansøges om midler til afholdelse af kurser og projekter, der ikke er omfattet af de tilskudsberettigede kurser.

Du kan ansøge om midler til egne projekter, som f.eks:

  • Problemløsning af maletekniske opgaver (f.eks. behandling af vanskelige overflader)
  • Produkt og teknikudvikling, samt kvalitetsforbedring (f.eks. behandlingsopbygning af træværk, specielle konstruktioner)
    Udvikling af styring og planlægning af arbejdsopgaver, herunder byggepladser (f.eks. Lean m.v.)
  • Miljø og arbejdsmiljøprofil (f.eks. virksomhedsscreening og miljøhandleplaner m.v.)
  • Markedsføring og opdyrkning af nye markeder.

Projekterne kan være baseret på samarbejde med malerfagets leverandører i form af kurser for en eller evt. flere virksomheder i fællesskab, herunder værkstedsklubber.
 
Download ansøgningsskema

Ansøgningen indsendes til:

DI Byggeri
Malerfagets Kompetenceudviklingsfond 25% puljen
Postboks 2125
1015 København K

Eller på mail: CLSP@DI.DK

Malersektionens vedtægter

Gældende fra 25. september 2021.