Lovovervågning

Materielsektionens lovovervågningsservice er gratis for medlemmer af Materielsektionen og leveres i samarbejde med Avidenz.

Her finder du seneste lovovervågningsliste:


Klik her for at hente en mini guide til Excel dokumentet med overvågningslisten.

Spørgsmål og svar om lovovervågningsservicen:

Hvem overvåger?

 • Materielsektionen har indgået en aftale med Eva Nielsen fra Avidenz om overvågning af en række love, bekendtgørelser og AT-vejledninger.
 • Eva Nielsens kontaktinformationer: Tlf. 66 17 34 55, mobil 25 29 28 04, en@avidenz.dk, www.avidenz.dk

Hvad overvåges?

 • Avidenz overvåger om der er sket ændringer i de ca. 100 love, bekendtgørelserne og vejledninger, som fremgår af den røde og grønne fane i Excel listen.
 • Listen over love og bekendtgørelser kan ses på den røde fane.
 • Listen over AT-vejledninger kan ses på den grønne fane.

Hvornår får jeg besked?

 • Hvert kvartal vil vi modtage en rapport hvor man kan se om der er sket ændringer i lovene og bekendtgørelserne (på den røde fane) siden sidste rapport.
 • En gang om året – i januar måned – bliver der lavet en opdatering på om der er sket ændringer i AT-vejledningerne (på den grønne fane).

Hvordan kan jeg se om der er sket ændringer siden sidst?

 • Ændringer markeres med grøn eller rød (love/bekendtgørelser der ikke er ændret markeres ikke med en farve)
 • Ændringer der vurderes ikke at have nogen betydning vil blive markeret med grøn farve.
 • Ændringer som har betydning – eller muligvis har betydning, som Avidenz ikke kan vurdere – vil blive markeret med rød farve.

Hvorfor er der ikke blevet markeret med rød og grøn farve i det excel ark, som jeg har hentet?

 • Enten fordi det er første liste (fra januar 2013) - farverne kommer med fra og med anden liste (april 2014) - eller fordi der ikke har været ændringer siden sidste liste.
 • Uanset om der er markeret med farver eller ej, kan du bruge listen til at danne dig et overblik over hvilke love der overvåges og hvornår de sidst er blevet ændret.

Hvad får jeg ud af lovovervågningsservicen?

 • Du sparer tid på selv at skulle følge med i om der er sket regelændringer på de områder, hvor vi gør det for dig.
 • Vi overvåger udvalgte love og regler, som er særligt relevante for materielbranchen.

Betyder det, at jeg slet ikke behøver følge med i regelændringer længere?

 • Nej. Den overvågede liste er ikke nødvendigvis 100% dækkende for alle virksomheder.
 • Materielsektionens lovovervågningsservice fritager dig ikke for ansvar for at holde dig orienteret om de gældende regler inden for dit forretningsområde.
 • Se også standardforbeholdene nederst på denne side.

Kan jeg foreslå ændringer i listen?

 • Ja, vi reviderer listen en gang om året, ultimo året. Alle Materielsektionens medlemmer vil få mulighed for at komme med forslag til listens sammensætning.

Jeg forstår ikke det med de røde og grønne faner. Hvor er de?

Standardforbehold for overvågning af lovgivning vedr. miljø og arbejdsmiljø

 • Listen der overvåges er ikke en udtømmende liste over lovgivning på arbejdsmiljø- og miljøområdet. I listen er forsøgt medtaget de lovgivninger, der er typiske for branchen. Der kan dog være lovgivninger der er relevante for jer, som ikke er med på listen. I er selv ansvarlige for at sikre, i har et overblik over den lovgivning som er relevant for jer.
 • Avidenz gennemgår den aftalte liste 4 gange årligt (i januar, april, juli og oktober). Der vil ud for den pågældende lovgivning blive anført hvornår den senest er ændret. Er en lovgivning ændret, er i selv forpligtiget til at vurdere, om det er relevant for jer. Ved en del af lovgivningerne vil der blive anført kommentarer til ændringerne.

Har du spørgsmål?
Kontakt Materielsektionen: matrielsektionen@di.dk