15.10.20 Materielsektionen Nyheder

Corona: Vejledninger og information

Corona har fundet vej til byggebranchen. Derfor har vi samlet nyttig information og links, der kan være relevant for dig og din virksomhed.

Fra AT.dk

Forebyg Corona i din branche

Spørgsmål & svar

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udviklet en håndbog, der indeholder konkrete forslag til, hvordan man på kontorarbejdspladser nemt kan indrette sig, så risikoen for smitte bliver mindre.

Find håndbogen her

Sundhedsstyrelsen har ligeledes en vejledning til brug af mundbind

Find den her

Statens Serum Institut

Retningslinjer om hygiejne

Uddrag fra SSI's retningslinjer om hygiejne
Desinfektion af en overflade kræver, at overfladen er rengjort først.

Brug af vand og sæbe (almindelige rengøringsmidler) er tilstrækkeligt i det private hjem.

Husholdningsklorprodukter kan anvendes til desinfektion ved fortynding på 1 del klor til 19 dele vand og en indvirkningstid på 1-5 minutter. Alternativt kan alkohol 70-85% anvendes.

Det er vigtigt, at være opmærksom på om det materiale, der ønskes desinficeret kan tåle desinfektionsmidlet.

Ved desinfektion af overflader bør du være opmærksom på, at:

  • husholdningssprit ikke kan anvendes som desinfektionsmiddel, da det fordamper inden den desinficerende effekt opnås og det lave vandniveau gør, at det ikke har den ønskede drabseffekt.
  • håndsprit ikke kan anvendes til overfladedesinfektion, fordi glycerolen klister til overfladen, hvilket kan binde snavs og mikroorganismer.
  • klorhexidin kun har en begrænset effekt over for virus og ikke kan anvendes til overfladedesinfektion.
  • klorbaserede produkter ikke må blandes med ”sure” rengøringsmidler, som fx toiletrens, fordi der kan udvikles giftig klorgas.

Relateret indhold