17.09.20 Materielsektionen Nyheder

Ny vejledning om brandværnsforanstalt-ninger for skurbyer og lignende på byggepladser

Der er kommet en ny vejledning for opsætning af transportable konstruktioner på byggepladser, herunder telte eller containere til opmagasinering, skurvogne skurbyer og lignende.

Inde på Bygningsreglementets hjemmeside kan du nu finde en ny vejledning om brandværnsforanstaltninger for skurbyer og lignende på byggepladser.

Find vejledningen på bygningsreglementet.dk her

Relateret indhold