Mineraluldindustriens Brancheråd

Om MBR

Hvem er vi?

Medlemmerne i MBR fremstiller og markedsfører isoleringsprodukter af mineraluld. Mineraluld er fællesbetegnelsen for glasuld og stenuld.

Glasuld fremstilles af sand og genanvendt glas, kalksten og soda – de samme materialer, som bruges til fremstilling af vinduesruder og glasflasker. Stenuld fremstilles af vulkansk sten, typisk basalt, og genanvendte materialer fra andre industrier og indsamlet, brugt stenuldsisolering. 

Produkterne anvendes som isolering mod kulde, varme, brand og lyd. Isoleringsprodukter fremstillet af mineraluld er kendetegnet ved lang levetid, og de yder et afgørende bidrag til en effektiv udnyttelse af energien og ressourcer generelt. Disse produktegenskaber er vigtige parametre i bæredygtigt byggeri.

De danske bygninger står fortsat for ca. 40% af det samlede energiforbrug, og opvarmning for 30%. En reduktion af energiforbruget til opvarmning er en afgørende byggesten i omstillingen af det danske samfund til er fremtidigt lavemissionssamfundet. Analyser fra Build og Ea Energianalyse dokumenterer, at det frem til 2050 kan det betale sig at mindske opvarmningen af bygninger med 30%, svarende til 1% årligt. Dertil kommer potentialet for energibesparelser i industrien.

Ved at mindske energibehovet i bygninger og industri bliver behovet for at investere i udbygningen med vedvarende energi mindre, og vi kan frigøre energi til andre dele af samfundet.

Vores tilgang til energieffektivisering i bygninger er, at første skridt er reduktion af energitabet gennem klimaskærmen; tag, ydervægge, vinduer, døre og fundament. Klimaskærmen skal være velisolering og tæt for at sikre et godt indeklima, lav energiregning og en effektiv energiforsyning.