Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk.
Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vores arbejde

Arbejdsgiverforeningens formål er:

”.. at varetage medlemmernes fælles interesser i arbejdsgiverforhold gennem medlemskab af DI, der på foreningens og medlemmernes vegne forhandler og opretter kollektive overenskomster og repræsenterer foreningens medlemmer under opståede fagretlige uoverensstemmelser samt træffer forholdsregler til beskyttelse af medlemmernes interesser i tilfælde af konflikter.” 

§ 2, stk. 1 i Vedtægter for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening