Om Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Vores arbejde

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening indgår overenskomster med følgende forbund:

For mejeripersonale, terminalarbejdere, chauffører og afløsere:  

 • Fødevareforbundet NNF
 • Fagligt Fælles Forbund (3 F)

For håndværkere m.v. beskæftiget med vedligeholdelse:  

 • Dansk El-Forbund for elektrikere
 • Dansk Metal for smede og andre faglærte metalarbejdere  

For kontoransatte, laboranter m.v.:  

 • Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) for kontoradministrativt personale, IT-medarbejdere, laboranter m.v.  

Der er endvidere indgået aftaler med de respektive forbund om lønaftaler for:

 • mejerilærlinge
 • voksenelever under uddannelse til mejerist
 • lager- og logistikoperatørelever
 • industrioperatørelever
 • procesoperatørelever
 • elektriker- og smedelærlinge
 • kontorelever og laborantstuderende i praktik og ansat som trainees

Der er indgået en overenskomstaftale med Foreningen af mejeriledere og funktionærer vedrørende:

 • ledere (ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på det enkelte mejeri eller produktionsanlæg.

Repræsentationer

Dansk Industris hovedbestyrelse:
Ola Arvidsson

Forhandlingsudvalget:
Ola Arvidsson
Per Godsk
Hans Sønderskov Uhrenholt

Overenskomstudvalget:
Camilla Fenger Roed
Hans Sønderskov Uhrenholt
Jan Dorph-Petersen
Birgitte Dember

Mejerifagets FællesUdvalg:
Camilla Fenger Roed
Hans Sønderskov Uhrenholt
Mette Toft

Bestyrelse Kold College:
Thomas Johansen
Søren Jensen

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg:
Camilla Fenger Roed
Hans Sønderskov Uhrenholt (MFU)
Maria-Christina Sørensen (MA)
Niels Lange Jørgensen (MA)
Mette Toft (MFU)
Søren Jensen (FMF)

Mejeribrugets SamarbejdsForum:
Camilla Fenger Roed
Birgitte Dember
Jan Dorph-Petersen
Anne-Sofi Christiansen (FMF)

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg:
Camilla Fenger Roed
Hans Sønderskov Uhrenholt
Klaus Jeppesen
Bjarke Damsgaard Jørgensen
Birgitte Dember
Anne-Sofi Christiansen (FMF)

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord:
Camilla Fenger Roed
Stig Erichsen
Betina Goul (suppleant)

Delegeret ved AP Pensions generalforsamling:
Camilla Fenger Roed

Pensionsnævnet:
Hans Sønderskov Uhrenholt
Birgitte Dember

Branchebestyrelse Grønne område - PensionDanmark:
Birgitte Dember

Mejeribrugets Uddannelsesfonds bestyrelse:
Camilla Fenger Roed (Fælles-, Håndværker- og Funktionæroverenskomst)
Hans Sønderskov Uhrenholt (Fælles-, Håndværker- og Funktionæroverenskomst)
Hanne Lindberg Greisen (Fællesoverenskomst)

Mejeribrugets Uddannelses- og Samarbejdsfonde Fællesoverenskomsten:
Camilla Fenger Roed
Birgitte Dember
Hans Sønderskov Uhrenholt

Håndværkeroverenskomsten:
Camilla Fenger Roed
Hans Sønderskov Uhrenholt

Funktionæroverenskomsten:
Camilla Fenger Roed
Hans Sønderskov Uhrenholt

Historie

I 2012 besluttede medlemmerne af MA at indmelde sig i DI. Pr. 1. juli 2012 er virksomhederne således optaget som medlemmer af DI, og MA er optaget som medlemsforening i DI. MA's virksomhed udøves fra "Brancheservicecenter for mejerier" i DI's sekretariat.

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening blev etableret 31. august 1972 ved en sammenlægning af Konsummælkmejeriernes Arbejdsgiverforening (tidligere Danske Provinsbymejeriers Arbejdsgiverforening), og Mejeriernes Arbejdsgiverforening (landmejerierne). Senere er en række mælkepulverfabrikker blevet tilsluttet arbejdsgiverforeningen.

Sammenlægningen af de to arbejdsgiverforeninger var en naturlig følge af de voldsomme strukturændringer, der fandt sted i dansk mejeribrug gennem 60´erne, og ikke mindst i begyndelsen af 70´erne, hvor alle var klar over, at Danmark ville blive et af de næste medlemmer af det europæiske fællesskab.
I 1962 var der i Danmark 1.241 mejerivirksomheder, som typisk indvejede 2-5 mio. kg mælk. I byerne var der dog meget store konsummælksmejerier, som var koncessionerede, jf. Mælkeloven fra 1940 (og som først forsvandt endeligt i løbet af 80´erne!).
I 1970 var antallet af mejerivirksomheder faldet til 524, og i 1975 yderligere til 294 med tilsvarende stigning i de enkelte mejeriers gennemsnitlige indvejning.

I 2008 er der 35 mejerivirksomheder i Danmark, og i alt 66 anlæg. Den danske landekvote for året 2008 for mælk, var på ca. 4,6 mia. kg.
Hvor der i 1962 var omkring 8.500 ansatte på de danske mejerivirksomheder, var der i 1995 omkring 10.500 faldende til omkring 8.500 i 2007.
Ved sammenlægningen repræsenterede medlemmerne af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 90-95% af den indvejede mælkemængde i Danmark. I dag repræsenterer medlemmerne af foreningen mindst 98% af mælkemængden.

I dag - 2023 - har Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 14 medlemsvirksomheder med ca. 8.870 medarbejdere.
I henhold til vedtægten for arbejdsgiverforeningen er hjemstedet København, og pr. tradition har hjemstedet altid været på eller lige ved Rådhuspladsen.
Omkring arbejdsgiverforeningens etablering var løn- og ansættelsesforhold det vigtigste beskæftigelsesområde for sekretariatet. Med den nye arbejdsmiljølov i 1975, blev arbejdsmiljø endnu et indsatsområde, og omkring slutningen af 70´erne blev også hele uddannelsesområdet overdraget foreningen fra Mejerikontoret i Aarhus (senere Mejeriforeningen).

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har traditionelt vægtet samarbejdet og forholdet til de tilknyttede forbund meget højt, hvilket afspejler sig i de samarbejdsformer, der gennem tiden er bygget op mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på mejeriområdet.

(I øvrigt kan henvises til 25 års jubilæumsbogen "Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1972 1997" af Claus Bjørn, ISBN 87-986559-0-6)

English summary

The Danish Dairy Employers´ Association (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) was established in 1972. The majority of all Danish dairy companies are members of Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

On 1. of July 2012 MA as well as the member dairies became members om Confederation of Danish Industries (DI).
Within the dairy sector we are responsible for:

 • negotiating collective agreements on salary and working conditions
 • dispute settlement concerning conditions of employment
 • general politics on health and safety
 • the various educational initiatives involving training in the field of dairy tecnology (skilled dairymen, further vocational training of dairy employees in general, producttechnicians and dairy engineers)
Foto: GettyImages