Historie

Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings historie

Foto: GettyImages

I 2012 besluttede medlemmerne af MA at indmelde sig i DI. Pr. 1. juli 2012 er virksomhederne således optaget som medlemmer af DI, og MA er optaget som medlemsforening i DI. MA's virksomhed udøves fra "Brancheservicecenter for mejerier" i DI's sekretariat.

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening blev etableret 31. august 1972 ved en sammenlægning af Konsummælkmejeriernes Arbejdsgiverforening (tidligere Danske Provinsbymejeriers Arbejdsgiverforening), og Mejeriernes Arbejdsgiverforening (landmejerierne). Senere er en række mælkepulverfabrikker blevet tilsluttet arbejdsgiverforeningen.

Sammenlægningen af de to arbejdsgiverforeninger var en naturlig følge af de voldsomme strukturændringer, der fandt sted i dansk mejeribrug gennem 60´erne, og ikke mindst i begyndelsen af 70´erne, hvor alle var klar over, at Danmark ville blive et af de næste medlemmer af det europæiske fællesskab.

I 1962 var der i Danmark 1.241 mejerivirksomheder, som typisk indvejede 2-5 mio. kg mælk. I byerne var der dog meget store konsummælksmejerier, som var koncessionerede, jf. Mælkeloven fra 1940 (og som først forsvandt endeligt i løbet af 80´erne!).

I 1970 var antallet af mejerivirksomheder faldet til 524, og i 1975 yderligere til 294 med tilsvarende stigning i de enkelte mejeriers gennemsnitlige indvejning.

I 2008 er der 35 mejerivirksomheder i Danmark, og i alt 66 anlæg. Den danske landekvote for året 2008 for mælk, var på ca. 4,6 mia. kg.

Hvor der i 1962 var omkring 8.500 ansatte på de danske mejerivirksomheder, var der i 1995 omkring 10.500 faldende til omkring 8.500 i 2007.

Ved sammenlægningen repræsenterede medlemmerne af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 90-95% af den indvejede mælkemængde i Danmark. I dag repræsenterer medlemmerne af foreningen mindst 98% af mælkemængden.

I dag - 2019 - har Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 16 medlemsvirksomheder med ca. 8.500 medarbejdere.

I henhold til vedtægten for arbejdsgiverforeningen er hjemstedet København, og pr. tradition har hjemstedet altid været på eller lige ved Rådhuspladsen.

Omkring arbejdsgiverforeningens etablering var løn- og ansættelsesforhold det vigtigste beskæftigelsesområde for sekretariatet. Med den nye arbejdsmiljølov i 1975, blev arbejdsmiljø endnu et indsatsområde, og omkring slutningen af 70´erne blev også hele uddannelsesområdet overdraget foreningen fra Mejerikontoret i Aarhus (senere Mejeriforeningen).

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har traditionelt vægtet samarbejdet og forholdet til de tilknyttede forbund meget højt, hvilket afspejler sig i de samarbejdsformer, der gennem tiden er bygget op mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på mejeriområdet.

(I øvrigt kan henvises til 25 års jubilæumsbogen "Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1972 1997" af Claus Bjørn, ISBN 87-986559-0-6)