Ydelser og satser

Foto: GettyImages
Ydelser og satser 2019
Honorar ved deltagelse i SU-møder

Samarbejdsnævnet DA-LO nævnet: Honorar for møder i samarbejdsudvalg holdt uden for normal arbejdstid:
Kr. 335,- pr. mødedeltager uanset mødets længde.

Løn- og genetillægssatser pr. 1. marts 2019

Lønskemaer

Lønsatser revideres hvert år med virkning pr. 1. marts.

Endvidere vil der i forbindelse med opgørelse af taktregulering ske eventuelle justeringer pr. 1. oktober.

Nedenstående lønskemaer er gældende pr. 1. marts 2019:

Lønskema I - for mejeripersonale og chauffører

Lønskema II - for kontor- og laboratoriepersonale

Lønskema III - for smede og elektrikere mv.

Lønskema III for smede og elektrikere mv. (gælder fra 1. oktober 2019)

Lønskema IV - for mejerielever under erhvervsuddannelse som mejerist

Lønskema V - for elever under erhvervsuddannelse til lager og logistik-/lager- og procesoperatør

Lønskema VI - for lærlinge og voksne lærlinge