Uddannelse

Mejeristuddannelsen - Mejerifagets Fællesudvalg - MFU

 

Mejerifagets FællesUdvalg (MFU) er et fælles udvalg for det tidligere lærlingeudvalg (Mejerifagets Lærlingeudvalg) og Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien.


Udvalget er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser og varetager interesserne omkring erhvervsuddannelsen til mejerist, herunder delkompetencen til mejerioperatør. Udvalget varetager tillige udvikling og vedligeholdelse af AMU-uddannelser for såvel ufaglærte som faglærte medarbejdere ansat i mejeriproduktionen. 

MFU er ligeligt sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. MFU's sekretariat er fysisk placeret på arbejdsgiverforeningens adresse.

Sekretær for MFU er advokat Hanne Lindberg Greisen. 
MFU har sin egen hjemmeside www.mejeriuddannelse.dk til hvilken der henvises for yderligere information om uddannelse m.v.

 

Medlemmer

Faglig konsulent Lars Gram (formand)
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV
E-mail: lgr@nnf.dk

Branchedirektør Camilla Fenger Roed (næstformand)
DI/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, 1553 København V.
E-mail: cafr@di.dk

Uddannelseskonsulent Karin Olsen
Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
E-mail: karin.olsen@3f.dk

Sekretariatsleder Susan Clausen
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV
Email: sc@nnf.dk

Produktionschef Mette Toft
Thise Mejeri, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev
E-mail: mmt@thise.dk

Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J
E-mail: hans.soenderskov.uhrenholt@arlafoods.com

Senior Learning Partner Maria-Christina Sørensen (Tilknyttet)
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J
E-mail: maria-christina.soerensen@arlafoods.com

Sekretær:
Advokat Hanne Lindberg Greisen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Efteruddannelse - Mejeribrugets Uddannelsesudvalg - MUU

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er et udvalg nedsat af parterne (DI/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat, Dansk El-Forbund og Dansk Metal) inden for mejeriindustrien.

MUU beskæftiger sig med uddannelse inden for alle de fagområder, som der er ansatte inden for i mejeriindustrien, dvs. transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium samt kontor/administration.

MUU fastlægger den overordnede strategi for branchens uddannelsesaktiviteter, og skal i forlængelse heraf sikre, at der sker en stadig udvikling af uddannelsesindsatsen inden for såvel erhvervsuddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse og herunder sikre, at der sker en langsigtet behovsafdækning af mejeriindustriens uddannelses- og udviklingsbehov.

MUU blev oprettet den 1. juli 2007.

MUU's sekretariat er fysisk placeret på arbejdsgiverforeningens adresse.

Sekretærer for MUU er advokat Hanne Lindberg Greisen.

MUU har sin egen hjemmeside www.mejeriuddannelse.dk til hvilken der henvises for yderligere information om uddannelse m.v.

Medlemmer

Faglig konsulent Lars Gram (formand)
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV

Branchedirektør Camilla Fenger Roed (næstformand)
DI/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, 1553 København V.

Sekretariatsleder Susan Clausen
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV

Uddannelseskonsulent Karin Olsen
Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, 1790 København V

Uddannelsespolitisk konsulent Kristi Maire Rammo
HK/Privat, Weidekampsgade 8, 0900 København C

Sekretær Torben Andresen Lindhardt
Dansk Metal, Nyropsgade 38, 1780 København V.

Vice President Søren Jensen
Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Produktionschef Mette Toft
Thise Mejeri, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev

HR Consultant Maria-Christina Sørensen
Arla Foods a.m.b.a, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Vice President GCO Niels Lange Jørgensen
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Uddannelsespolitisk konsulent Lars Espersen
Dansk El-Forbund, Nyropsgade 14, 1602 København V.

Sekretær for udvalget er advokat Hanne Lindberg Greisen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets uddannelsesfond - MUF

I mejeribranchen er sammen med forbundene oprettet tre uddannelsesfonde.

Se mere om de enkelte fonde på nedenstående links:

MUF-Fællesoverenskomsten www.MUF-fond.dk

MUF-Håndværker: https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/

MUF-Funktionær:  https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/

Mejeriingeniørstuderende

Uddannelse til mejeriingeniør

Uddannelsen til mejeriingeniør er en 2-årig kandidatuddannelse, der udbydes af Københavns Universitet (Det Biovidenskabelige Fakultet) i samarbejde med BioCentrum-DTU og Lunds Universitet.

Varighed:   I alt 5½ år (3 år bachelor, ½ år praktisk, 2 år kandidatuddannelse)
Udbyder:  

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

Adgangskrav:  

Gymnasial eksamen (optagelse på bacheloruddannelse), bacheloreksamen og gennemført mejeripraktik (optagelse på kandidatuddannelse). Uddannelse som mejerist eller procesoperatør giver merit

Løn/betaling:  

Statens Uddannelsesstøtte, løn og diverse betalinger under mejeribrugspraktik

Uddannelsen gennemføres som overbygning på den 3-årige levnedsmiddelbacheloruddannelse og et halvt års mejeripraktik, der foregår dels på Kold college i Odense og to forskellige mejerivirksomheder, herunder et ostemejeri.

Uddannelsen er blevet udformet i tæt samarbejde med danske mejerivirksomheder og følgeindustrien. Den er derfor sammensat, så den færdiguddannede mejeriingeniør er velforberedt på at virke i en pulserende og international hverdag.

Ledigheden blandt mejeriingeniører – herunder også nydimitterede – er stort set ikke-eksisterende. Dette skyldes først og fremmest den optimale kombination af teoretisk og faglig, projektbaseret uddannelse og gode kontakter til dansk mejeribrug.

Uddannelsen til mejeriingeniør er internationalt anerkendt, og der er derfor rige muligheder for at prøve kræfter med forskellige jobfunktioner i både ind- og udland. Mejeriingeniører ansættes både i det primære mejeribrug, i følgeindustrien (fx maskinleverandører og producenter af fødevareingredienser) og inden for jobfunktioner der bl.a. omfatter ledelse, kvalitetsstyring, forskning & udvikling, salg og marketing samt formidling og undervisning.

Undervisningen på kandidatuddannelsen foregår på engelsk og omfatter forelæsninger, projekter, praktiske øvelser og eksperimentelt arbejde.

Læs mere om uddannelsen her: University of Copenhagen - Master's programmes

Ansættelseskontrakt for mejeribrugsstuderende:

Der er udarbejdet standardkontrakt for mejeribrugsstuderende i mejeripraktik. Reglerne der regulerer praktikken er fastsat i aftale mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og KU LIFE.

Kontrakterne findes her

Aftale med KU

Aftale om gennemførelse af mejeripraktik for bachelorer

Aftale om gennemførelse af mejeripraktik på kandidatniveau

 

Diverse skemaer

Refusion - mejeribrugsstuderende

Skema til udbetaling af refusionsgodtgørelse for mejeribrugsstuderende for løn og logi vedr. praktik- og skoleophold kan findes under "Blanketter og formularer" på siden her

Ansættelseskontrakter - mejeribrugsstuderende

Ansættelseskontrakter for mejeribrugsstuderende kan findes under "Blanketter og formularer" på siden  her

Employment contract for student of sciense and technology at internship - find under "Blanketter og formularer" here

Kurser

Klik her for at læse mere og tilmelde dig
Uddannelsesdag for tillidsrepræsentanter og ledere på HK-området
Torsdag den 11. april 2024 kl. 09.00 til 15.30 på 

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J

 

Foto: GettyImages

MA og brancheservicecentret er på forskellig vis aktiv i forhold til uddannelsesindsatsen inden for mejeriindustrien.

Brancheservicecentret er sekretariat for

Mejerifagts Fællesudvalg, der er ansvarlig for mejeristuddannelsen

  • Mejeribrugets Uddannelsesudvalg, der er ansvarlig for voksen- og efteruddannelse.
  • Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser, der er ansvarlig for voksen- og efteruddannelse på hele mejeri- og jordbrugsområdet.
  • Brancheservicecentret administrerer desuden den praktiktilskudsordning for mejeriingeniørstuderende, som MA har iværksat og finansierer.

I tilknytning til sekretariatet huses en række partssekretariater. I forlængelse af disse sekretariater varetager arbejdsgiverforeningen forskellige repræsentationer. Det kan være deltagelse i udenlandske fora, og det kan være i permanente udvalg og ad hoc udvalg nedsat af foreningens bestyrelse.

Den partsstyrede uddannelsesindsats sker gennem Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) og Mejerifagets FællesUdvalg (MFU), endvidere er arbejdsgiverforeningen repræsenteret i følgegruppen til mejerikontaktudvalget (mejeriingeniørstudiet).