Uddannelse

Foto: GettyImages

MA og brancheservicecentret er på forskellig vis aktiv i forhold til uddannelsesindsatsen inden for mejeriindustrien.

Brancheservicecentret er sekretariat for

Mejerifagts Fællesudvalg, der er ansvarlig for mejeristuddannelsen

  • Mejeribrugets Uddannelsesudvalg, der er ansvarlig for voksen- og efteruddannelse
  • Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser, der er ansvarlig for voksen- og efteruddannelse på hele mejeri- og jordbrugsområdet.
  • Brancheservicecentret administrerer desuden den praktiktilskudsordning for mejeriingeniørstuderende, som MA har iværksat og finansierer.

I tilknytning til sekretariatet huses en række partssekretariater. I forlængelse af disse sekretariater varetager arbejdsgiverforeningen forskellige repræsentationer. Det kan være deltagelse i udenlandske fora, og det kan være i permanente udvalg og ad hoc udvalg nedsat af foreningens bestyrelse.

Den partsstyrede uddannelsesindsats sker gennem Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) og Mejerifagets FællesUdvalg (MFU), endvidere er arbejdsgiverforeningen repræsenteret i følgegruppen til mejerikontaktudvalget (mejeriingeniørstudiet).

Hanne Lindberg Greisen

Chefkonsulent, advokat

  • Direkte +45 3377 3523
  • Mobil +45 2033 2933
  • E-mail hlg@di.dk