Efteruddannelse – Mejeribrugets UddannelsesUdvalg – MUU

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er et udvalg nedsat af parterne (DI/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat, Dansk El-Forbund og Dansk Metal) inden for mejeriindustrien.

MUU beskæftiger sig med uddannelse inden for alle de fagområder, som der er ansatte inden for i mejeriindustrien, dvs. transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium samt kontor/administration.

MUU fastlægger den overordnede strategi for branchens uddannelsesaktiviteter, og skal i forlængelse heraf sikre, at der sker en stadig udvikling af uddannelsesindsatsen inden for såvel erhvervsuddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse og herunder sikre, at der sker en langsigtet behovsafdækning af mejeriindustriens uddannelses- og udviklingsbehov.

MUU blev oprettet den 1. juli 2007.

MUU's sekretariat er fysisk placeret på arbejdsgiverforeningens adresse.

Sekretærer for MUU er advokat Hanne Lindberg Greisen.

MUU har sin egen hjemmeside www.mejeriuddannelse.dk til hvilken der henvises for yderligere information om uddannelse m.v.

Medlemmer

Faglig konsulent Lars Gram (formand)
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV

Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (næstformand)
DI/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, 1553 København V.

Forbundskonsulent Morten Møldrup
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV

Uddannelseskonsulent Karin Olsen
Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, 1790 København V

Faglig sekretær Kim Bonde Nielsen
HK/Privat, Weidekampsgade 8, 0900 København C

Sekretær Torben Andresen Lindhardt
Dansk Metal, Nyropsgade 38, 1780 København V.

Vice President Søren Jensen
Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Produktionschef Mette Toft
Thise Mejeri, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev

HR Consultant Maria-Christina Sørensen
Arla Foods a.m.b.a, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Vice President GCO Niels Lange Jørgensen
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Uddannelsespolitisk konsulent Lars Espersen
Dansk El-Forbund, Nyropsgade 14, 1602 København V.

Sekretær for udvalget er advokat Hanne Lindberg Greisen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening