Mejeriingeniørstuderende

Uddannelse til mejeriingeniør

Uddannelsen til mejeriingeniør er en 2-årig kandidatuddannelse, der udbydes af Københavns Universitet (Det Biovidenskabelige Fakultet) i samarbejde med BioCentrum-DTU og Lunds Universitet.

Varighed:   I alt 5½ år (3 år bachelor, ½ år praktisk, 2 år kandidatuddannelse)
Udbyder:  

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

Adgangskrav:  

Gymnasial eksamen (optagelse på bacheloruddannelse), bacheloreksamen og gennemført mejeripraktik (optagelse på kandidatuddannelse). Uddannelse som mejerist eller procesoperatør giver merit

Løn/betaling:  

Statens Uddannelsesstøtte, løn og diverse betalinger under mejeribrugspraktik

Uddannelsen gennemføres som overbygning på den 3-årige levnedsmiddelbacheloruddannelse og et halvt års mejeripraktik, der foregår dels på Kold college i Odense og to forskellige mejerivirksomheder, herunder et ostemejeri.

Uddannelsen er blevet udformet i tæt samarbejde med danske mejerivirksomheder og følgeindustrien. Den er derfor sammensat, så den færdiguddannede mejeriingeniør er velforberedt på at virke i en pulserende og international hverdag.

Ledigheden blandt mejeriingeniører – herunder også nydimitterede – er stort set ikke-eksisterende. Dette skyldes først og fremmest den optimale kombination af teoretisk og faglig, projektbaseret uddannelse og gode kontakter til dansk mejeribrug.

Uddannelsen til mejeriingeniør er internationalt anerkendt, og der er derfor rige muligheder for at prøve kræfter med forskellige jobfunktioner i både ind- og udland. Mejeriingeniører ansættes både i det primære mejeribrug, i følgeindustrien (fx maskinleverandører og producenter af fødevareingredienser) og inden for jobfunktioner der bl.a. omfatter ledelse, kvalitetsstyring, forskning & udvikling, salg og marketing samt formidling og undervisning.

Undervisningen på kandidatuddannelsen foregår på engelsk og omfatter forelæsninger, projekter, praktiske øvelser og eksperimentelt arbejde.

Læs mere om uddannelsen her: www.mejeri.dk og www.life.ku.dk  

Ansættelseskontrakt for mejeribrugsstuderende:

Der er udarbejdet standardkontrakt for mejeribrugsstuderende i mejeripraktik. Reglerne der regulerer praktikken er fastsat i aftale mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og KU LIFE.

Kontrakterne findes her

Aftale med KU

Aftale med KU se her

Aftale om gennemførelse af mejeripraktik
Tillægsaftale om gennemførelse af mejeripraktik

Diverse skemaer

Refusion - mejeribrugsstuderende

Skema til udbetaling af refusionsgodtgørelse for mejeribrugsstuderende
for løn og logi vedrørende praktik- og skoleophold findes her

Til brug herfor kan oplyses, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings CVR-nr. er: 63 46 10 16.