Mejeristuddannelsen - Mejerifagets Fællesudvalg - MFU

Foto: GettyImages

Mejerifagets FællesUdvalg (MFU) er et fælles udvalg for det tidligere lærlingeudvalg (Mejerifagets Lærlingeudvalg) og Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien.

Udvalget er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser og varetager interesserne omkring erhvervsuddannelsen til mejerist, herunder delkompetencen til mejerioperatør. Udvalget varetager tillige udvikling og vedligeholdelse af AMU-uddannelser for såvel ufaglærte som faglærte medarbejdere ansat i mejeriproduktionen. 

MFU er ligeligt sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne.
MFU's sekretariat er fysisk placeret på arbejdsgiverforeningens adresse.

Sekretærer for MFU er advokat Hanne Lindberg Greisen. 

MFU har sin egen hjemmeside www.mejeriuddannelse.dk til hvilken der henvises for yderligere information om uddannelse m.v.

Medlemmer

Faglig konsulent Lars Gram (formand)
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV
E-mail: lgr@nnf.dk

Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (næstformand)
DI/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, 1787 København V.
E-mail: nja@di.dk

Uddannelseskonsulent Karin Olsen
Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
E-mail: karin.olsen@3f.dk

Produktionschef Mette Toft
Thise Mejeri, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev
E-mail: mmt@thise.dk

Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J
E-mail: hans.soenderskov.uhrenholt@arlafoods.com

Senior Learning Partner Maria-Christina Sørensen (Tilknyttet)
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J
E-mail: maria-christina.soerensen@arlafoods.com

Sekretærer:
Advokat Hanne Lindberg Greisen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening