4.1 Virksomheden skal arbejde målrettet og effektivt i overensstemmelse med den skriftlige aftale. Virksomheden løser udelukkende opgaver, som er omfattet af aftalen. Arbejdet tilrettelægges og udføres således, at de foreslåede eller gennemførte løsninger kan fastholdes og administreres efter opgavens afslutning.

4.2 Honoraret for konsulentydelsen skal stå i rimeligt forhold til den udførte opgave og det ansvar, virksomheden påtager sig.

4.3 Virksomheden skal løbende sikre kvaliteten af det leverede arbejde.