3.1 Virksomheden skal ved opretholdelse af ordentlighed, værdighed og integritet tilstræbe at bevare kundernes tillid samt managementkonsulentbranchens omdømme.

3.2 Virksomheden påtager sig udelukkende at løse opgaver, som ligger inden for dens kompetence- og erfaringsområder - eventuelt i samarbejde med en eller flere virksomheder.

3.3 Virksomheden må ikke uden rimelig grund frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden rådgivning og assistance.