1.1 Virksomheden påtager sig ikke samtidig opgaver for indbyrdes konkurrerende kunder på strategiske og/eller potentielt konfliktende områder, uden forlods at orientere begge kunder herom og opnå deres accept.

1.2 Rådgivningen ydes på en sådan måde, at der ikke kan drages tvivl om virksomhedens objektivitet og upartiskhed.

1.3 Virksomheden er forpligtet til af egen drift at orientere kunden skriftligt om forhold, der i den konkrete sag kunne rejse tvivl om rådgivningens objektivitet - eksempelvis samarbejdsrelationer eller økonomiske interesser, der kan påvirke uafhængigheden.

1.4 Virksomheden må ikke uden forlods at oplyse kunden herom modtage anvisningsprovision eller anden begunstigelse fra tredjepart, leverandører eller andre, som virksomheden anbefaler ydelser fra.

1.5 Virksomheden må ikke uden forlods at oplyse kunden herom yde provision eller andre begunstigelser til tredjepart, for at opnå indflydelse på kundens køb af konsulentydelser.