MR

Vejledende kontraktramme

Managementrådgiverne har udviklet en vejlende kontraktramme, som kan benyttes som standardskabelon for konsulentaftaler.

Hovedformålet med kontraktrammen er at belyse forskellige muligheder, når kontrakter om udførelse af managementkonsulentydelser skal udarbejdes.

Sigtet med et skriftligt aftalegrundlag er, at begge parter er enige om indholdet og udformningen af kontrakten. Sædvanligvis er det konsulentvirksomheden, der udarbejder udkast til kontrakten, som herefter drøftes mellem parterne. Kontraktrammen tilstræber, at kunde- og konsulentvirksomheden har et fælles reference- og begrebsgrundlag.

Anbefalingen er, at konsulent- og kundevirksomheder indgår en skriftlig aftale om udførelse af managementkonsulentydelser, som skaber klarhed over opgaven samt opgave- og ansvarsfordelingen mellem parterne.

Ved mindre konsulentopgaver anbefales, at kunde- og konsulentvirksomheden tager udgangspunkt i et aftalebrev, der suppleres med ”Standardbestemmelser for udførelse af managementkonsulentydelser”. Aftalebrevet er også en kontrakt  - dog i en enklere og kortere form end kontrakter, der omfatter større konsulentopgaver.

Download det fulde dokument med kontraktrammen i boksen til højre. Aftalebrev og standardbestemmelserne præsenteres i den første del af kontraktrammen.

Hent kontraktramme

Relateret indhold