Det offentliges brug af konsulenter

I den offentlige sektor er der med god grund fokus på, at pengene bliver brugt bedst muligt. Men den tilbagevendende kritik af statens brug af konsulenter fokuserer udelukkende på, hvor mange penge staten bruger på konsulenter. Hvis man vil have et retvisende billede af, hvilken rolle de eksterne konsulenter spiller i det offentlige, må man også indregne den værdi, konsulenternes arbejde tilfører.

Fakta om konsulentbesparelser

Opgørelsen for statens konsulentforbrug i 2020 viser, at konsulentforbruget i staten samlet er faldet med 403 mio. kr. i 2020 sammenlignet med 2019. Forbruget af managementkonsulenter og øvrige rådgivende konsulenter er næsten halveret og faldet med 754 mio. kr. fra 1.551 mio. kr. i 2019 til 797 mio. kr. i 2020. Forbruget af IT-konsulenter er steget med 197 mio. kr. til 3.333 mio. kr. i 2020, mens købet af juridisk bistand er stedet med 154 mio. kr. til 969 mio. kr.

Der var planlagt en samlet konsulentbesparelse på 327 mio. kr. i 2020, heraf 230 mio. kr. på managementkonsulenter, 33 mio. kr. på juridisk bistand og 65 mio. kr. på it-konsulenter i 2020. Der er dermed sket en meget kraftig overimplementering af besparelserne på managementkonsulenter med en faktor over 3!

Ministerierne in-sourcer i stor stil. De har fået mulighed for at ansatte personer for halvdelen af besparelserne på konsulenter – og der insources også opgaver i statens 4 nye enheder: Statens analyse og implementering i Økonomistyrelsen, Center for rekruttering og HR i Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, Juridisk Center i Justitsministeriet og Statens Indkøb: Rådgivningsenheden.

Regeringen har indtil videre aftalt konsulentbesparelser i staten på i alt 1,1 mia. kr., og hertil kommer besparelser i kommuner og regioner på i alt 1,45 mia. kr., når de er fuldt indfaset i 2025. Samlet er der således aftalt konsulentbesparelser i den offentlige sektor på 2,5 mia. kr. årligt fra 2025.