Vision: Flere kvinder i MR-branchen

Bestyrelsen for Managementrådgiverne har en ambition om at skabe større medarbejderdiversitet i managementrådgiverbranchen. Første skridt er en mere lige kønsfordeling, og vi har en vision om, at kvinder kommer til at udgøre halvdelen af medarbejdere på hvert stillingsniveau i branchen.

Indsatsen for at få flere kvinder i MR-branchen skal omfatte alle niveauer i virksomhederne - fra praktikanter til partnere og bestyrelsesmedlemmer. I de enkelte virksomheder har der allerede over en årrække været lanceret en lang række initiativer. Nu vil vi sammen styrke denne indsats ved en fælles indsats, hvor vi bygger oven på vores erfaringer i de enkelte virksomheder.

Det er essentielt for MR-branchen ikke at gå glip af en bred vifte af de skarpeste talenter uanset deres baggrund, for at vi kan løse kundernes komplekse udfordringer bedst muligt. Potentialet er stort, da kvinder udgør halvdelen af dimittenderne fra de uddannelser, som branchen rekrutterer fra. Og branchen skal kunne matche sammensætningen hos vores kunder i lyset af, at vores kundekreds bliver stadig bredere, mere international og mere kønsdivers. I MR-branchen ønsker vi derfor at tiltrække, fastholde og forfremme en bredere kreds af talenter.

Det sker ikke fra den ene dag til den anden

Vi sætter gang i en proces, der kører flere kvinder i stilling til de øverste ledelse- og partnerniveauer.

 Første sted er at få en repræsentation af kvinder, så kvindeandelen på alle niveauer kommer til at afspejle den gruppe/det niveau, der rekrutteres fra.