Vision: Flere kvinder i MR-branchen

Bestyrelsen for Managementrådgiverne har en ambition om at skabe større medarbejderdiversitet i managementrådgiverbranchen. Første skridt er en mere lige kønsfordeling, og vi har en vision om, at kvinder kommer til at udgøre halvdelen af medarbejdere på hvert stillingsniveau i branchen.

Indsatsen for at få flere kvinder i MR-branchen skal omfatte alle niveauer i virksomhederne - fra praktikanter til partnere og bestyrelsesmedlemmer. I de enkelte virksomheder har der allerede over en årrække været lanceret en lang række initiativer. Nu vil vi sammen styrke denne indsats ved en fælles indsats, hvor vi bygger oven på vores erfaringer i de enkelte virksomheder.

Det er essentielt for MR-branchen ikke at gå glip af en bred vifte af de skarpeste talenter uanset deres baggrund, for at vi kan løse kundernes komplekse udfordringer bedst muligt. Potentialet er stort, da kvinder udgør halvdelen af dimittenderne fra de uddannelser, som branchen rekrutterer fra. Og branchen skal kunne matche sammensætningen hos vores kunder i lyset af, at vores kundekreds bliver stadig bredere, mere international og mere kønsdivers. I MR-branchen ønsker vi derfor at tiltrække, fastholde og forfremme en bredere kreds af talenter.

                                                                        

 

Bestyrelsen for Managementrådgiverne har sammen skrevet et Ambitionspapir

I Ambitionspapiret udfoldes, hvorfor vi i branchen har igangsat initiativet, hvordan vi vil gør det, og hvad der er de særlige udfordringer i branchen.

Læs Ambitionspapiret her.

Kvinder i Consulting

Der florerer mange myter og vandrehistorier om, hvad der kræves for at gøre karriere i managementrådgiver-branchen. For eksempel om at MR-branchen kun er for ”superkvinder”, der arbejder 24/7 - og om at man ikke kan arbejde i branchen, hvis man har børn. Men sådan er det bestemt ikke, og der er mange muligheder for forskellige karriereveje i branchen. Som inspiration til dig, der er nysgerrig på eller måske skeptisk over for MR-branchen, har vi derfor skabt en unik mulighed for de næste mange uger at følge kvinder fra forskellige virksomheder i branchen. Du møder den nyansatte, den erfarne, den nybagte mor, ingeniøren, partneren, iværksætterne og mange flere - alle med vidt forskellige baggrunde og perspektiver. Fælles for dem alle er, at de har gjort sig overvejelser om, hvad der er vigtigt i deres liv i forhold til karriere, familie og interesser.

Et katalog af gode eksempler – til gensidig inspiration

Managementrådgivervirksomhederne har længe hver for sig arbejdet med initiativer for at tiltrække flere kvinder til branchen og få flere kvinder i ledelse.

Nu vil branchen sammen styrke denne indsats ved en fælles indsats, hvor vi bygger oven på erfaringerne i de enkelte virksomheder. Der er afprøvet forskellige initiativer i virksomhederne. For udfordringerne er ikke de samme i alle virksomheder; virksomhederne har forskellig struktur, kultur, og vi sælger forskellige ydelser til vores kunder – alt fra it-rådgivning, strategisk rådgivning, analyser, ledelsescoaching og kurser m.m. – og vi har derfor behov for forskellige kompetenceprofiler.

Nogle af initiativerne for at øge andelen af kvinder i branchen virker godt, mens andre overrasker ved ikke at virke efter hensigten. Derfor vil vi i branchen nu gensidigt inspirere hinanden og lære af hinandens erfaringer. De gode erfaringer og ideer er samlet i dette katalog ud fra disse overskrifter:

• Forankring hos ledelsen
• Rekruttering
• Fastholdelse
• Forfremmelse
• Kultur & normer

Under hver overskrift finder du en række gode eksempler. Nye cases kommer til løbende og lige nu kan du se de to første eksempler:
  • Aktivt arbejde med måltal (under overskriften forankring hos ledelsen)
  • ”Kønsneutral” rekruttering (under overskriften rekkrutering)

Kvinder i consulting

Fælles Arbejdsgruppe

Det er en fælles arbejdsgruppe sammensat på tværs af managementkonsulent virksomhederne, der har udarbejdet udkast til visionen til bestyrelsen, samt drøftet og debatteret, hvilke initiativer andre virksomheder kan lade sig inspirere af, når de arbejder for en større andel kvinder i branchen.

 

Pr. marts 2020 består gruppen af følgende medlemmer:

 

Henrik Horn Andersen, Partner, Implement Consulting Group, og MR-bestyrelsesmedlem
Camille Kruse, Partner and Talent Lead, Deloitte
May-Britt Højgaard, Partner, Devoteam
Rikke Bräuner, HR Director, EY
Rebecca Cabo Palmqvist, Director of People & Culture, Valcon
Anne Livbjerg Roed, Head of HR and Management, Implement Consulting Group
Tine Scharf, Senior Manager, Rambøll Manangement Consulting
Silas Bjørch, Senior Manager, Accenture
Anna Pekala, Associate Manager, Rambøll Manangement Consulting

Forskning og værktøjer

Tallene taler for sig selv: Over halvdelen af dimittenderne fra de studieretninger, som MR-branchen rekrutterer fra, er kvinder, men kvindeandelen i managementrådgiverbranchen udgør blot 36,7, og blandt de øverste ledere er tallet nede på 13,5 %. Denne rejse for en kvindelig konsulent i MR-branchen afspejler, at branchen både har udfordringer med at rekruttere, fastholde og forfremme kvindelige konsulenter. Udfordringerne bunder i forskellige årsager og løsningsforslagene er ligeledes mangeartede.

Forskning inden for området diversitet og ligestilling bidrager blandt andet til netop at vise den statistiske skævvridning, der eksisterer i forhold til køn i branchen. Nylig forskning har også bidraget til forståelsen af bias og kønsstereotyper på arbejdsmarkedet. Samtidig viser undersøgelser en positiv og stærk sammenhæng mellem øget kønsdiversitet i øverste ledelseslag og indtægt. Der er altså alt mulig grund til at gå evidensbaseret til værks, når det kommer til at få flere kvinder ind i branchen. Til inspiration kan vi fx anbefale bogen Ledelse af køn af professor Sara Louise Muhr. 

Som Sara Louise Muhr også påpeger, så er et relevant værktøj for arbejdet med kønsdiversitet at udfordre de ubevidste bias (eng. unconscious bias: ubevidste fordomme, forudindtagethed, partiskhed), som alle mennesker har om blandt andet køn. Ubevidste bias er medvirkende til, at det kan være svært at se kvinder i – samt rekruttere eller forfremme kvinder til – ledende stillinger. Nedenfor finder du links til værktøjer, som du og din virksomhed kan anvende i arbejdet med ubevidst bias.

▪ GenderLAB  v. CBS og Kvinfo
▪ Harvards Implicit Bias test
UN Global Compacts WEP Gender Gap Analysis Tool

Nyheder & arrangementer

Følg med her, hvor vi løbende annoncerer nyheder og arrangementer om Kvinder i Consulting.

Nogle af arrangementerne er lukkede arrangementer, og andre vil være åbne.