Kultur og normer

Læs mere om, hvordan man kan arbejde med at øge kvindeandelen i virksomheden gennem kultur og normer.

Ledere, partnerkreds og bestyrelsesmedlemmer i mange private virksomheder og managementrådgivervirksomheder har hidtil i stort omfang været mænd og er det stadig. Den større andel mandlige ledere har naturligt præget kulturen i virksomhederne. Kultur og normer slår igennem i alt fra ordvalg og billeder i jobannoncer, stillingshierarkiet, kriterier for forfremmelse, hvem der anses for et talent og bliver taget under vingen af en af lederne. Det kan også påvirke organisering af salg, hvem fra virksomheden, der er venner uden for arbejdstid m.m. Kultur og normer i virksomhederne kan modarbejde initiativerne og fastholde mønstre, så virksomhederne eller kvinderne selv sorterer sig fra og ikke søger lederstillingerne eller søger helt ud af managementrådgiverbranchen.

Fx kan særlige initiativer, der giver mulighed for arbejde mindre i perioder - målrettet blandt andet forældre med små børn – i nogle virksomheder blive modarbejdet af normerne i virksomheden. Det kan blandt andet være, når medarbejdere, der arbejder meget, anses som et forbillede af andre i virksomheden, eller når der er en kultur, der billigere, at man ofte lægger møder meget sent eller tidligt.

Derfor kan en af vejene til flere kvinder i managementrådgiverbranchen være at igangsætte initiativer, der skaber bevidsthed om kultur, normer og ubevidste biases i virksomheden, og som søger at ændre på dem, som virksomheden ikke synes er hensigtsmæssige.

Der vil nedenfor løbende blive publiceret cases om tilgange til at arbejde med kultur og normer.