Vision: Flere kvinder i MR-branchen

Bestyrelsen for Managementrådgiverne har en ambition om at skabe større diversitet blandt medarbejderne i managementrådgiverbranchen. Første skridt er en mere lige kønsfordeling, og vi har en vision om, at kvinder skal udgøre halvdelen af medarbejderne på hvert stillingsniveau i branchen.

Indsatsen for at få flere kvinder i MR-branchen skal omfatte alle niveauer i virksomhederne - fra praktikanter til partnere og bestyrelsesmedlemmer. Arbejdet er godt i gang mange steder, men det går ikke hurtigt nok i den rigtige retning. Derfor har bestyrelsen for Managementrådgiverne besluttet sig for at sætte ekstra skub i udviklingen ved en fælles indsats, hvor vi bygger oven på erfaringerne i de enkelte virksomheder.

For at vi kan løse kundernes komplekse udfordringer bedst muligt, er det essentielt for MR-branchen, at vi ikke går glip af den fulde talentpulje. Dertil skal branchen også kunne matche sammensætningen hos vores kunder, der bliver stadig bredere, mere international og mere kønsdivers. Potentialet er stort, da kvinder udgør halvdelen af dimittenderne fra de uddannelser, som branchen rekrutterer fra. Og vi har derfor i MR-branchen et stort ønske om at tiltrække, fastholde og forfremme en bredere kreds af talenter.

Det sker ikke fra den ene dag til den anden

Vi sætter gang i en proces, der skal skabe mere fokus og bedre muligheder for større kønsdiversitet i de øverste ledelses- og partnerniveauer.

Første step er at få en repræsentation af kvinder, så kvindeandelen på alle niveauer kommer til at afspejle den gruppe/det niveau, der rekrutteres fra.