15 anbefalinger fra virksomhed til virksomhed

For at flytte ambitionerne fra vision til virkelighed har en arbejdsgruppe af repræsentanter fra branchen arbejdet med forslag til konkrete initiativer, der kan tiltrække flere kvinder til branchen og få dem til at blive. Resultatet er det  inspirationskatalog, som du finder her på siden.

I starten af 2020 vedtog MR-branchen en vision for kønsbalancen. Vores langsigtede mål er, at kvinder kommer til at udgøre halvdelen af holdet på alle stillingsniveauer i branchen. Arbejdet er godt i gang mange steder, men det går ikke hurtigt nok i den rigtige retning. Derfor har bestyrelsen for Managementrådgiverne besluttet sig for at sætte ekstra skub i udviklingen, og resultatet er inspirationskataloget ”Sådan får vi flere kvinder i konsulentbranchen – og får dem til at blive”.  

Virksomheder er ikke ens, og derfor får du også en alsidig samling af idéer i inspirationskataloget. Ikke alt passer til alle, men forhåbentlig kan idéerne inspirere og give et skub i den rigtige retning.