Forskning og værktøjer

Tallene taler for sig selv: Over halvdelen af dimittenderne fra de studieretninger, som MR-branchen rekrutterer fra, er kvinder, men kvindeandelen i managementrådgiverbranchen udgør blot 36,7, og blandt de øverste ledere er tallet nede på 13,5 %.

Denne rejse for en kvindelig konsulent i MR-branchen afspejler, at branchen både har udfordringer med at rekruttere, fastholde og forfremme kvindelige konsulenter. Udfordringerne bunder i forskellige årsager og løsningsforslagene er ligeledes mangeartede.

Forskning inden for området diversitet og ligestilling bidrager blandt andet til netop at vise den statistiske skævvridning, der eksisterer i forhold til køn i branchen. Nylig forskning har også bidraget til forståelsen af bias og kønsstereotyper på arbejdsmarkedet. Samtidig viser undersøgelser en positiv og stærk sammenhæng mellem øget kønsdiversitet i øverste ledelseslag og indtægt. Der er altså alt mulig grund til at gå evidensbaseret til værks, når det kommer til at få flere kvinder ind i branchen. Til inspiration kan vi fx anbefale bogen Ledelse af køn af professor Sara Louise Muhr. 

Som Sara Louise Muhr også påpeger, så er et relevant værktøj for arbejdet med kønsdiversitet at udfordre de ubevidste bias (eng. unconscious bias: ubevidste fordomme, forudindtagethed, partiskhed), som alle mennesker har om blandt andet køn. Ubevidste bias er medvirkende til, at det kan være svært at se kvinder i – samt rekruttere eller forfremme kvinder til – ledende stillinger. Nedenfor finder du links til værktøjer, som du og din virksomhed kan anvende i arbejdet med ubevidst bias.

▪ GenderLAB  v. CBS og Kvinfo
▪ Harvards Implicit Bias test
▪ UN Global Compacts WEP Gender Gap Analysis Tool

Diversitet skaber bedre resultater. Forskning viser, at de bedste gruppebeslutninger bliver taget i grupper med stor diversitet frem for i mere homogene grupper.[1] Samtidig viser flere studier, at diversitet og vækst i virksomheders bundlinje hænger sammen.[2] Endelig efterspørger vores kunder stadig oftere, at der er kvinder på teamet til deres opgaveløsning.