Branchen er udfordret i forhold til for få kvinder i øverste ledelseslag. De seneste tal viser, at andelen af kvinder i øverste ledelse i branchen kun ligger på 12 pct., hvilket er det fjerde laveste i hele rådgiverbranchen.

Det er en tendens og et problem for branchen, hvis man ønsker at afspejle det samfund, vi er den del af. For større diversitet er en klar fordel.

Årsager og løsninger

Værdierne af at have kvinder med i de allerøverste ledelseslag er velkendte – der er bare ikke tilstrækkeligt med kvinder blandt medejere og partnere i branchen. Det er ellers ikke et problem for branchen, at rekruttere kvinder, der på alle måder er velkvalificerede. Men det er svært at fastholde dem længe nok og at motivere dem til at tage de sidste trin op i topledelse og medejerskab.

Managementrådgiverne har bland andet faciliteret debat og workshop, der involverede alle deltagere til at finde svar på en række spørgsmål. Her var der fokus på at finde mulige årsager til problemet samt løsninger, der kan få flere kvinder i consulting, på både individ, virksomheds- og brancheniveau.


Se fire videoer med refleksioner og indspark fra branchekollegaer, der deltog i paneldebatten ved MR-netværksmødet "Kvinder i Consulting" den 24. september 2018 hos Implement i Hellerup.