MR

Ansvarsforsikring

Som medlem af MR får du adgang til en attraktiv rådgiveransvarsforsikring gennem forsikringsmægleren Willis. Forsikringsordningen har en bred dækning og konkurrencedygtig præmie.

Når man som virksomhed påtager sig at løse opgaver eller udføre arbejde for andre, vil der altid være risiko for, at der opstår fejl eller mangler, som i sidste ende kan medføre et økonomisk tab.

En anden overvejende grund til at tegne forsikringen er, at den professionelle kontraktholder i stignde grad stiller krav om, at forsikringne er tegnet inden aftalen indgås.

Hvad dækker forsikringen?

Kort fortalt dækker den professionelle ansvarsforsikring erstatsningskrav fra 3. mand, som har lidt et formuetab som følge af sikredes rådgivning. Den professionelle ansvarsforsikring indeholder også en ervhervsansvars- og netbanksforsikring.

Erhvervsansvarsforsikringen har en standarddækningssum på 10 mio. kr. og en selvrisiko på 2.000 kr. Erhvervsansvarsforsikring dækker skade på tredjemands ting, f.eks. hvad ansatte måtte forvolde i forbindelse med kundebesøg, eller hvis gæster/kunder kommer til skade, mens de opholder sig på forsikringstagerens forsikringssted.

Netbanksforsikringen er ekstraordinær og dækker tab som følge af indbrud på virksomhedens netbankskonti. Der er som standard en dækningssum på 2 mio. kr., og summen er en del af den dækningssum, der vælges under den professionelle ansvarsforsikring. Selvrisikoen er 0,- kr.

Forsikringer etableret under rammeaftalen har hovedforfald 1. januar.

Hvad koster forsikringen?

Du kan selv beregne præmien ud fra virksomhedens forventede omsætning og valg af dækningssum og selvrisiko - se præmiebilaget i boksen nedenfor.

Medlemmer af DI Rådgiverne tilbydes også at tegne direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring via samarbejdet med Willis.

Hvem kan indgå i rammeaftalen?

Forsikringsdækning er altid betinget af forsikringsselskabets accept. Eksempelvis er nogle virksomheders risici for høje til at indgå under rammeaftalen, herunder arkitekter, ingeniører og revisorer.

Læs mere om Willis her.

Har du spørgmål til forsikringsordningen, så kontakt:

Elina Ferdosi på mail Elina.Ferdosi@willistowerswatson.com eller tlf.: 8813 9327 

Præmiematrix

Ud fra din virksomheds forventede omsætning kan du i præmiematrixen nedenfor beregne din forsikringspræmie og selvrisiko.

Præmiebilag 2018

Relateret indhold