Når man som virksomhed påtager sig at løse opgaver eller udføre arbejde for andre, vil der altid være risiko for, at der opstår fejl eller mangler, som i sidste ende kan medføre et økonomisk tab.

En anden overvejende grund til at tegne forsikringen er, at den professionelle kontraktholder i stigende grad stiller krav om, at forsikringen er tegnet inden aftalen indgås.

Hvad dækker forsikringen?
Kort fortalt dækker den professionelle ansvarsforsikring erstatningskrav fra 3. mand, som har lidt et formuetab som følge af sikredes rådgivning. Den professionelle ansvarsforsikring indeholder også en erhvervsansvars- og netbanksforsikring.

Erhvervsansvarsforsikringen har en standarddækningssum på 10 mio. kr. og en selvrisiko på 2.000 kr. Erhvervsansvarsforsikring dækker skade på tredjemands ting, f.eks. hvad ansatte måtte forvolde i forbindelse med kundebesøg, eller hvis gæster/kunder kommer til skade, mens de opholder sig på forsikringstagerens forsikringssted.

Netbanksforsikringen er ekstraordinær og dækker tab som følge af indbrud på virksomhedens netbankskonti. Der er som standard en dækningssum på 2 mio. kr., og summen er en del af den dækningssum, der vælges under den professionelle ansvarsforsikring. Selvrisikoen er 0,- kr.

Forsikringer etableret under rammeaftalen har hovedforfald 1. januar.

Hvad koster forsikringen?
Du kan selv beregne præmien ud fra virksomhedens forventede omsætning og valg af dækningssum og selvrisiko – se præmiebilaget i boksen til højre.

Medlemmer af DI Rådgiverne tilbydes også at tegne direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring via samarbejdet med Willis.

Hvem kan indgå i rammeaftalen?
Forsikringsdækning er altid betinget af forsikringsselskabets accept. Eksempelvis er nogle virksomheders risici for høje til at indgå under rammeaftalen, herunder arkitekter, ingeniører og revisorer.

Læs mere om Willis her.

Har du spørgsmål til forsikringsordningen, så kontakt:

Har du spørgsmål til forsikringsordningen, så kontakt:

Jean-Marc Nouard Jean-Marc.Nouard@willistowerswatson.com Tlf.: 8813 9761

Elina Ferdosi Elina.Ferdosi@willistowerswatson.com Tlf.: 8813 9327