MR

Bliv medlem af Managementrådgiverne

Din virksomhed kan blive tilknyttet DI og Managementrådgiverne på tre måder: Som Medlem, Erhvervsmedlem og Erhvervsmedlem Basis. Læs mere om de tre typer af medlemskab her.

Det får du: 

Som medlem af DI og Managementrådgiverne får din virksomhed:

  • Politisk indflydelse
  • Et fælles talerør og større slagkraft
  • Målrettet medlemsservices, herunder personalejuridisk rådgivning mm.
  • Månedligt nyhedsbrev om aktuelle begivenheder
  • Netværk og udvikling: seminarer og konferencer
  • Neden for kan du læse mere om tilknytning til DI og Managementrådgiverne

Virksomheder med overenskomst 

Har din virksomhed en overenskomst eller aftaler med fagforbund skal du ved indmeldelse indsende disse til DI.

At have en overenskomst vil sige, at virksomheden har en eller flere skriftlige aftaler med et eller flere fagforbund om løn- og/eller arbejdsforhold for nogle eller alle medarbejdere. Det kan være i form af en virksomhedsaftale eller en tiltrædelse til en forbundsoverenskomst.

Virksomheder uden overenskomst 

Virksomheder, der ikke har en overenskomst, kan blive Erhvervsmedlem eller Erhvervsmedlem Basis og fortsætte uden overenskomst.

Erhvervsmedlem giver dig adgang til samtlige af DI's og Managementrådgivernes services, bortset fra de, der er knyttet til det at have overenskomster og aftaler med fagforbund. Du har valg- og stemmeret til DI's organer såsom regionalforeningerne og deltagelse i møder og arrangementer. Erhvervsmedlemmer har også adgang til Industriens Barselsfond.

Erhvervsmedlem Basis giver adgang til DI's og Managementrådgivernes kurser, netværk, politisk interessevaretagelse og rådgivning. Du kan dog ikke gøre brug af DI’s rådgivning inden for personalejura og arbejdsmiljø, og du har ikke adgang til Industriens Barselsfond.

Læs mere om DI's medlemsskab her.

Kontingent 

Det årlige kontingent for medlemskab af Managementrådgiverne er fastsat til 1.100 kr. pr. virksomhed + 275 kr. pr. konsulent. Dog er der et kontingentloft på 55.000 kr.

Vedtægter 

Læs MR's vedtægter her.

Ansøgning om optagelse 

Ansøgning om optagelse i DI/MR sker ved at kontakte foreningens sekretariat pr. mail på mr@di.dk eller på tlf. 3377 3886

Managementrådgiverne
Att. Allan E. Mortensen 
1553 København V

Forud for ansøgning om optagelse henvises til MR's vedtægter - specielt § 4.

Relateret indhold