Bliv medlem

Din virksomhed kan blive tilknyttet DI og Managementrådgiverne på to måder: medlemskab eller associering. Som medlem bliver din virksomhed omfattet af DI's overenskomster, som associeret står din virksomhed uden for overenskomsterne, men har adgang til samme service og fordele.

Ansøgning om optagelse
Ansøgning om optagelse i DI/MR sker ved at kontakte foreningens sekretariat pr. mail på mr@di.dk eller på tlf. 3377 3886.

Managementrådgiverne
Att.: Marlene Frandsen
1787 København V

Forud for ansøgning om optagelse henvises til MR’s vedtægter – specielt § 4.

Du skal være opmærksom på, at har du først været medlem af DI, så kan du ikke blive associeret. Du kan derimod godt være gå fra at være associeret til DI og så blive medlem.

Det får du:
Igennem dit medlemskab af DI og Managementrådgiverne får din virksomhed:

  • Politisk indflydelse
  • Et fælles talerør og større slagkraft
  • Målrettede medlemsservices, herunder personalejuridisk rådgivning mm
  • Månedligt nyhedsbrev om aktuelle begivenheder
  • Netværk og udvikling: Seminarer og konferencer
  • Nedenfor kan du læse mere om tilknytning til DI og Managementrådgiverne.

Virksomheder med overenskomst
Har din virksomhed en overenskomst, skal I optages som medlem. At have en overenskomst vil sige, at virksomheden har en eller flere skriftlige aftaler med et eller flere fagforbund om løn- og/eller arbejdsforhold for nogle eller alle medarbejdere. Det kan være i form af en virksomhedsaftale eller en tiltrædelse til en forbundsoverenskomst.

Virksomheder uden overenskomst
Virksomheder, der ikke har overenskomster, kan vælge at blive associeret til DI i stedet for medlem.

Begge tilknytninger giver dig fuld adgang til alle DI's og Managementrådgiverns services, valg- og stemmeret til DI's organer såsom regionalforeningerne og deltagelse i møder og arrangementer. For de fleste rådgivervirksomheder vil associering være den mest naturlige ordning.

Kontingent
Det årlige kontingent for medlemskab af Managementrådgiverne er fastsat til 1.100 kr. pr. virksomhed + 275 kr. pr. konsulent. Dog er der et kontingentloft på 50.000 kr.

Vedtægter
Læs MR's vedtægter her.