Som medlem af MR forpligter du dig til at overholde foreningens etiske kodeks.

Det giver dig samtidig mulighed for at markedsføre din virksomhed med det etiske kodeks' grundlæggende principper og retningslinier, og dermed sikre din virksomhed et godt omdømme både fagligt og etisk.

Erhvervsetisk Nævn er ansvarlig for fortolkningen af foreningens principper og eventuelle kendelser herfra vil fungere som supplement til de vejledende retningslinier.

Læs mere om Erhvervsetisk Nævn her.