Managementrådgiverne tager dialogen med den offentlige udbyder for dig og hjælper med at finde frem til bedre en løsning. Vi tager løbende udbud med urimelige krav op med udbyderne – og ofte lykkes det at få reduceret kravene og det ressourceforbrug, der skal anvendes på tilbuddene.