MR

Industriens Barselsfond

DI's barselsfond er typisk den mest fordelagtige barselsfond på markedet for rådgivere.

Industriens barselsfond er for virksomheder, der er medlem af, eller associeret med DI.

Fondens formål er at udjævne udgifterne til barselslønnen mellem industriens virksomheder og brancher. Samtlige af virksomhedens medarbejdere skal være omfattet af en barselsordning i henhold til loven om obligatorisk barselsfond.

DI's barselsfond yder refusion for udbetalt løn under graviditets-/barsels-/fædre- og forældreorlov, og hvis en medarbejder bliver indlagt sammen med sit barn.

Industriens Barselsfond har et loft for den refusion, som kan opnås fra Industriens Barselsfond i forbindelse med afholdelse af barselsudgifter, svarende til en månedsløn på 40.000 kr. inklusiv feriepenge og sædvanlige tillæg mv.

Industriens Barselsfond udbetaler refusion til kvinder under:

  • Graviditetsorlov fra 4 uger før forventet fødsel
  • Barselsorlov i 14 uger fra dagen efter barnets fødsel

For mænd betaler fonden fuld løn ved fædreorlov i 2 sammenhængende uger.

Bidragssats 

Virksomhederne indbetaler bidrag til fonden for at kunne få refunderet en del af deres udgifter ved medarbejder-orlov.

Bidraget til Industriens Barselsfond beregnes som en procentsats af virksomhedens totale lønsum og er pr. 1. januar 2020 0,26 pct.

Industriens Barselsfond udsender et indbetalingskort til virksomheden hver tredje måned (februar, maj, august og november). Den totale lønsum for medarbejdere omfattet af Industriens Barselsfond indberettes direkte til Industriens Barselsfond af DI.

Relateret