Adgang til lønstatistikken forudsætter, at virksomheden er tilsluttet statistikken og indberetter relevante løndata til Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Følgende virksomheder er derfor repræsenteret i lønstatistikken:

 • Accenture A/S
 • Copenhagen Economics A/S  
 • Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab
 • Devoteam Consulting A/S
 • Emendo A/S
 • Ennova A/S
 • Implement Consulting Group P/S
 • Mannaz A/S
 • PA Consulting Group A/S
 • Quartz+Co A/S
 • Rambøll Management Consulting A/S
 • Valcon A/S

Indberetning af data til DA
For at statistikken kan laves, skal MR via DI have adgang til at trække de relevante løndata fra din virksomhed. Det forudsætter, at virksomheden begynder at indberette løndata til Dansk Arbejdsgiverforening (DA), i stedet for til Danmarks Statistik, som det sker i dag. Der er tale om, at indberetningen vil skulle ske til et andet sted end tidligere. Noget der er ganske enkelt at ændre i jeres lønsystem.

DA sørger til gengæld for fremover at levere virksomhedens lovpligtige indberetning til Danmarks Statistik. Når virksomheden indberetter løndata til DA, vil virksomheden ud over den særlige MR-statistik også via online statistikken NetStat Løn kunne hente virksomhedens egen fortrolige lønstatistik, herunder en kønsopdelt lønstatistik for virksomheden.

Årligt gebyr
Der skal betales et gebyr, når DA skal indsamle data i stedet for Danmarks Statistik. Prisen er 25 kr. pr. medarbejder pr. år - dog minimum 5.000 kr. pr. år pr. virksomhed. Der er desuden en bindingsperiode på 5 år.