MR

Professionel Rådgiverforsikring hos Willis

Som medlem af Managementrådgiverne får du adgang til en attraktiv rådgiveransvarsforsikring gennem forsikringsmægleren Willis. Forsikringsordningen har en bred dækning og konkurrencedygtig præmie.

Når man som virksomhed påtager sig at løse opgaver eller udføre arbejde for andre, vil der altid være risiko for, at der opstår fejl eller mangler, som i sidste ende kan medføre et økonomisk tab.

En anden overvejende grund til at tegne forsikringen er, at den professionelle kontraktholder i stigende grad stiller krav om, at forsikringen er tegnet inden aftalen indgås.

Hvad dækker forsikringen? 

Kort fortalt dækker den professionelle ansvarsforsikring erstatningskrav fra 3. mand, som har lidt et formuetab som følge af sikredes rådgivning. Den professionalle ansvarsforsikring indeholder også en erhvervsansvars- og netbanksforsikring.

Erhvervsansvarsforsikring har en standarddækningssum på 10. mio. kr. og en selvrisiko på 2.000 kr. 
Erhvervsansvarsforsikring dækker skade på tredjemands ting, f.eks. hvad ansatte måtte forvolde i forbindelse med kundebesøg, eller hvis gæster/kunder kommer til skade, mens de opholder sig på forsikringstagerens forsikringssted.

Netbanksforsikringen er ekstraordinær og dækker tab som følge af indbrud på virksomhedens netbankskonti. Der er som standard en dækningssum på 2 mio kr., og summen er en del af den dækningssum, der vælges under den professionelle ansvarsforsikring. Selvrisikoen er 0,- kr.

Forsikringer etableret under rammeaftalen har hovedforfald 1. januar.

Hvad koster forsikringen? 

Du kan selv beregne præmien ud fra virksomhedens forventede omsætning og valg af dækningssum og selvrisiko - se præmiebilaget i boksen til højre.

Medlemmer af Managementrådgiverne tilbydes også at tegne direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring via samarbejdet med Willis.

Forsikringen kan nu udvides med dækning for retshjælpsforsikring med en dækningssum på DKK 125.000 pr. skade og DKK 250.000 kr. i alt pr. forsikringsår, med en selvrisiko på DKK 10.000.
Udvidelsen koster DKK 1.177,- i årlig merpræmie.

Forsikringen dækker omkostninger til advokat, i de tilfælde, hvor der er opstået en tvist i juridisk forstand.

Hvem kan indgå i rammeaftalen? 

Forsikringsdækning er altid betinget af forsikringsselskabets accept. Eksempelvis er nogle virksomheders risici for høje til at indgå under rammeaftalen, herunder arkitekter, ingeniører og revisorer.

Læs mere om ansvarsforsikring  her

Kontakt Willis for at høre mere om de tilbudte forsikringer.

Forsikringen kan nu udvides med dækning for retshjælpsforsikring med en dækningssum på DKK 125.000 pr. skade og DKK 250.000 kr. i alt pr. forsikringsår, med en selvrisiko på DKK 10.000. 
Udvidelsen koster DKK 1.177,- i årlig medpræmie.

Forsikringen dækker omkostninger til advokat, i de tilfælde, hvor der opstår et tvist i juridisk forstand.

Har du spørgsmål til forsikringsordningen, så kontakt: 

E-mail: infowillisdk@willistowerswatson.com
Telefon nr.: +45 88 13 96 00

Beregn selvrisiko

Ud fra din virksomheds forventede omsætning kan du i præmiematrixen beregne din forsikringspræmie.

Præmiebilag

Relateret indhold