Vi arbejder for at sikre synligheden af branchens værdiskabelse bl.a. ved hjælp af konkrete cases fra medlemskredsen. MR's medlemmer profileres i pressen og inddrages i vores løbende dialog med offentlige indkøbere. Vi tager f.eks. den tilbagevendende debat om statens brug af konsulenter og SKI's rammeaftaler op.

Vi sikrer branchens synlighed over for politiske beslutningstagere ved at arbejde intenst for at skabe bedre rammevilkår for indkøb af managementkonsulentydelser og vi har – i tæt samarbejde med DI Rådgiverne - særligt fokus på at nedbrige transaktionsomkostninger ved offentlige udbud.

Vi synliggør også branchen overfor den kommende generation af højtuddannede talenter via den årlige Stud. Konsulent Pris, hvor branchens fremmeste talenter får mulighed for at showcase deres evner indenfor managementkonsulentbranchen.