Marianne Egelund Siig peger på fem tendenser, der vil præge rådgivervirksomheder i 2021.

Foto: Mannaz
05.12.20 MR Nyheder

Fem rådgivertrends vi vil se i 2021

Hvilke tendenser vil rådgivervirksomheder møde i 2021? Marianne Egelund Siig, CEO i Mannaz, giver her sit bud på fem trends, der vil præge rådgiverbranchen i det nye år.

Året lakker mod enden, og traditionen tro er det tidspunktet, hvor vi kigger fremad og prøver at forudse, hvilke tendenser rådgivervirksomheder vil møde i det nye år.

CEO i konsulentvirksomheden Mannaz, Marianne Egelund Siig, peger på fem trends:

1. Ligestilling, mangfoldighed og inklusion

#MeToo-bølgen i Danmark er først rigtigt kommet i gang i år, men nu kan vi til gengæld mærke, at virksomhederne har fået øjnene op for, at det er et helt essentielt fokusområde, de skal arbejde strategisk med. Og efterspørger hjælp med ikke alene den vigtige forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Men i høj grad også den strategiske indsats for at skabe mere kønsbalancerede, mangfoldige og inkluderende virksomheder.  

2. Ledelse i en digital og virtuel verden - nye arbejdsformer

Der er ingen tvivl om, at vi også i 2021 vil have mange af vores fællesskaber i virksomheden, med kunder og samarbejdspartnere virtuelt, og at vi derfor kommer til at se flere facetter af digitaliseringen. Ledelse af virtuelle teams har sine helt egne udfordringer med hensyn til kultur, tillid, kommunikation og samarbejde, så det forventer jeg fortsat vil være en vigtig opgave for os at hjælpe virksomhederne med. Det er i 2021 ikke længere så relevant at tale om digital transformation som noget, “der er på vej”. Vi og vores kunder er midt i det, og vi lever af det om end de færreste af os, tror jeg, for alvor kender konturerne af den digitale ”revolution”. 

Læs også: Bliv en god online facilitator

3. Investering i bæredygtig udvikling

I vores dialoger med både private og offentlige kunder er der tydelige tegn på, at bæredygtighedsdagsordenen går fra at være et fokus lidt på siden af virksomhedsstrategien til for alvor at blive integreret i alle virksomhedens strategiske og operationelle beslutninger. Det offentliges grønne indkøbsstrategi er bestemt med til at skubbe i den retning. Vi bevæger os også fra diskussioner primært om C02-udslip, klima og kvoter til at have fokus på alle verdensmål og til at arbejde struktureret med de organisatoriske og forretningsmæssige gevinster.

Læs også: Gode råd og værktøjer til Verdensmålene

4. Fusioner og opkøb

Det tegner til, at fusioner og opkøb øges, som en effekt af COVID19-pandemien. Forretningsområder vil blive udfaset og andre vil vinde frem, blive sammenlagt og vækste. De forretningsområder, der vinder frem, kommer også til at stille krav om omstilling af kompetencer blandt medarbejderne og ledere. Og behov om støtte til både den strategiske, kulturelle og operationelle udvikling.

5. Partnerskaber

Som branche oplever vi en større interesse i at indgå strategiske partnerskaber som en del af vækststrategier. Vi har brug for at bygge givende ”økosystemer” med egne medarbejdere og kompetencer i samspil med strategiske partnere, leverandører og kunder for at løse opgaver i et samarbejde til gavn for helheden.

Alle fem trends gælder vores kunder – men jo også os selv i rådgivningsbranchen.

Læs også: Konsulentbesparelser rimer ikke på udvikling

Relateret