Der venter en stor opgave forude for dig som leder men også en stor mulighed, blogger formand Henrik Horn Andersen.

Foto: Implement
14.04.21 MR Nyheder

Tilbage til fremtiden?

Vender rådgivervirksomheder tilbage til fortiden eller tilbage til fremtiden post corona? Som leder skal du forholde dig til, at alle dine medarbejdere skal onboardes på ny, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at komme succesfuldt ud af krisen, blogger formand Henrik Horn Andersen.

Konsulentbranchen har på mange områder udviklet sig meget og klaret sig langt bedre end frygtet under coronakrisen, men det har også været en hård periode på en række områder internt i virksomhederne.

I takt med at restriktionerne og forsamlingsforbuddet bliver lempet, er det tid til at overveje, hvordan du og dine medarbejdere kommer bedst tilbage på kontorerne, så vi kan få styrket samarbejde, engagementet og kulturen.

Det oplagte spørgsmål er, om vi vender tilbage til fortiden eller tilbage til fremtiden?

Det åbenlyse svar er ja - selvfølgelig vender vi tilbage til en ny måde at arbejde på. Mit bud er, at hvis vi ikke gør det bevidst og målrettet, så får vi ikke de gevinster ud de muligheder, der kommer til at opstå i de næste måneder.

Kunsten af få medarbejderne godt tilbage

Grundlæggende er du nødt til at tænke, at alle dine medarbejdere skal onboardes til arbejdspladsen på ny. Nogle omtaler dette som reboarding af medarbejderne.

Dine medarbejderne står med forvirring om fremtiden, stolthed over det de er lykkedes med, håb om at vende tilbage til det, de kender og savner, begejstring over at se kollegerne igen samtidig med en følelse af manglende tilhørsforhold – bare for at nævne nogle af de følelser, som flyver igennem den enkelte medarbejder for tiden.

Læg oven i det, at nogle medarbejdere selv har haft nære COVID-oplevelser, som måske ikke er blevet bearbejdet, en bekymring for at blive smittet ved tilbagevenden eller en mental tilstand, som ikke er i top efter det seneste års pres.

Der venter altså en stor opgave og mulighed forude for dig som leder, hvis du griber den midt i den travlhed, som altid præger branchen og som formentlig ikke bliver mindre i takt med, at kunderne også vender tilbage til en mere almindelig arbejdsdag.

Fire spørgsmål til refleksion

Det handler om at være tydelig i forhold til det, du vil sige farvel til, det du vil bevare og det, du ønsker at ændre i en ny virkelighed. Overvej de her fire områder:

1. Hvilke nye muligheder giver dette ift. kunder, forretningsmuligheder, kultur, struktur?

2. Hvordan får du skabt mening med det seneste år – hvad er fortællingen, hvad skal bearbejdes, hvad har fungeret?

3. Hvordan håndterer virksomheden engagementet i overgangen og i en ny måde at arbejde på - og hvordan håndterer du dit eget engagement?

4. Hvor skal vi være compliant – er der brug for nye regler, politikker, roller, ansvar i teamet eller på tværs af organisationen for at lykkes?

Dine kunders behov har forandret sig

Det er også vigtigt, at du som leder sætter dig godt ind i, hvordan dine kunders betingelser har forandret sig - både i forhold til deres interne organisation, men i høj grad også i forhold til din og virksomhedens måde at interagere med kunderne på.

Dine kunder vil fremover ikke være ligeså tilbøjelige til at flyve over store afstande, de vil i højere grad klare det virtuelt, hvilket på godt og ondt kan have en indvirkning på det, du kan tilbyde medarbejderne i virksomhederne (udlandsrejser, fleksibilitet, følelse af vigtighed osv.)

Involver medarbejderne

Skab tydelighed om hvordan du og virksomheden ønsker at arbejde fremover, hvilke nye vaner og ønsket adfærd. Og når der nu er tid til det, så er det jo oplagt at involvere medarbejderne i at komme frem til svarene sammen.

Dernæst handler det om at hjælpe i den første tid, hvor meget sker for første gang. Det er særligt vigtigt at skabe rum for gode samtaler og til sammen at bearbejde, hvad vi har været igennem.

Og endelig så lad de næste måneder blive et inspirerende afsæt til at udvikle forretningen og kulturen, så vi ikke bare vender tilbage til den samme docking station og de gamle vaner, men vi vender tilbage til fremtiden og skaber vækst og velstand for vores kunder og os selv.  

MR Inspirations-Lab

Deltag i Managementrådgivernes digitale Inspirations-Lab onsdag den 21. april 2021, hvor jeg selv og branchen kigger fremad post corona og stiller skarpt på reboarding af medarbejdere, personligt lederskab og samspillet med kunderne.

Tilmeld dig her: MR Inspirations-Lab: Nu skal vi kigge fremad

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Managementrådgivernes nyhedsbrev og få information om consultingbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, analyser, faglig inspiration og relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Skrevet af:

Henrik Horn Andersen, partner i Implement og formand i Managementrådgiverne

Relateret indhold