Ny opgørelse til Folketingets finansudvalg viser, at der er sparet tre gange så meget som budgetteret på managementkonsulenter.

26.05.21 MR Nyheder

Konsulentloftet hænger skævt

Lyden på branchens vandrør har længe sunget den samme dystre melodi: Staten overimplementerer konsulentbesparelserne. Nu har vi fået syn for sagn med nye tal for 2020, og der er ganske rigtigt sparet mere end planlagt, men ikke på alle typer rådgivning.

I det første år efter regeringens konsulentfatwa, 2020, er der sparet tre gange så meget som budgetteret på ”managementkonsulenter og øvrige konsulenter”. Brugen af it-konsulenter og juridisk bistand er derimod vokset en smule trods planer om det modsatte. Det viser en nylig opgørelse til Folketingets finansudvalg.

Læs Finansminister Nicolai Wammens orientering til Folketingets finansudvalg: Bilag 137: Orientering til Finansudvalget om konsulentforbruget i 2020

Staten har brugt flere penge på it-konsulenter og juridisk bistand i 2020. Hele besparelsen og lidt til er i stedet udmøntet på managementkonsulenter og andre konsulenter.

Statens brug af konsulenter, mio. kr.

En nylig opgørelse til Folketingets finansudvalg viser, at konsulentforbruget i staten faldt 403 mio. kr. fra 2019 til 2020. Det er 76 mio. kr. mere end planlagt. Planen var at spare på både juridisk rådgivning, it-konsulenter og restkategorien ”managementkonsulenter og andre konsulenter”, men sådan gik det ikke helt. Tværtimod er der brugt flere penge i 2020 på juridisk rådgivning og it-konsulenter.

Kilde: Orientering vedr. statens forbrug af konsulenter 2020 fra finansministeren

Hvorfor blev implementeringen så skæv?

Året 2020 var usædvanligt. Foruden COVID-19 bød 2020 f.eks. på #metoo-skandaler og udbytteskattesagen. Begge er – ligesom COVID-19 – eksempler på uventede sager, som skal håndteres og kan kræve eksterne specialister eller uvildighed.

Flere ministerier har ikke formået at spare på it-konsulenter og/eller juridisk bistand i 2020, men især Skatteministeriet har haft et markant merforbrug. Godt halvdelen af den samlede stigning fra 2019 til 2020 i brugen af it-konsulenter er sket i Skatteministeriet. Af den samlede stigning fra 2019 til 2020 i brugen af juridisk bistand står Skatteministeriet for 85 pct. Finansminister Nicolai Wammen tilskriver i vidt omfang merforbruget af juridisk bistand udbytteskattesagen.

For mig er det et lysende klart eksempel på, at det er en fejl at tro, at ekstern rådgivning kan undværes.

Se fordelingen af konsulentforbrug på ministerier: Opgørelse af statens forbrug af eksterne konsulenter for 2020

Når alt andet var pilskævt, forbliver det gætværk, men alligevel vover jeg at gætte på, at de påtvungne konsulentbesparelser er løbet derhen, hvor offentlige ledere har vurderet, at de skader mindst – på kort sigt.

It-konsulenter og juridiske rådgivere har en meget specifik faglighed, som de fleste ukyndige vil vægre sig ved at tage ansvar for. En spørgeskemaundersøgelse, en kommunikationsplan, ledelsescoaching eller en cost-benefit-analyse derimod kan nok desværre lettere blive uforvarende undervurderet af en generalist, som ikke har erfaring med opgaven.

Hvad bliver konsekvensen?

Managementkonsulentbranchen skal nok finde nye græsgange. Selv i kriseåret 2020 har branchen holdt skindet på næsen med en beskeden nedgang i omsætningen på 0,1 pct. Branchen er vant til omstilling og nytænkning.

Læs om udviklingen i rådgiverbranchens omsætning: Omsætningen stiger fortsat, men niveauet halter

Der er derimod grund til at bekymre sig om den offentlige sektor. 26 pct. af innovationerne i den offentlige sektor sker ifølge Center for Offentlig Innovation i samspil med private virksomheder, og selvom staten opretter egne fællesstatslige konsulentenheder, kan de ikke bidrage med samme faglige alsidighed som markedet, ej heller viden og erfaringer fra privat sektor og udland.

Prisen bliver høj. Vi kan godt undvære noget innovation i et år, men over tid afskærer det os fra at fremtidssikre den offentlige service. Med den demografiske udvikling vi har foran os, skulle vi ærligt talt hellere sætte alle sejl ind på at finde nye måder til at arbejde smart og klogt.

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Managementrådgivernes nyhedsbrev og få information om consultingbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, analyser, faglig inspiration og relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relateret