Tidligere havde vi en meget skæv kønsfordeling i vores ansøgerfelt. Nu er det 50/50, fortæller Mette Bøgelund, Managing Partner hos Incentive.

Foto: Incentive
24.01.22 MR Nyheder

Ordvalget har betydning i rekrutteringsprocessen

Hvordan arbejder du som rådgivervirksomhed strategisk med diversitet i rekrutteringsprocessen? Få Mette Bøgelund, Managing Partner hos Incentives, bedste råd på området.

Virksomheder i managementrådgiverbranchen har udfordringer med at rekruttere kvinder både til junior- og seniorroller. Andelen af kvinder blandt nyansatte dimittender ligger på ca. 40 pct., mens det i talentmassen blandt de nyuddannede universitetsdimittender med relevant uddannelsesbaggrund er på over 55 pct.  

Konsulenthuset Incentive er optaget af at få flest mulige medarbejdere med de rette kompetencer og især at få tilstrækkeligt med kvinder til at søge deres stillinger.

”Tidligere havde vi en meget skæv kønsfordeling i vores ansøgerfelt. Nu er det 50/50”, siger Mette Bøgelund, Managing Partner hos Incentive.

Ordvalget har en betydning

Kvinder og virksomheder kan utilsigtet komme til at vælge hinanden fra, hvis jobannoncernes ordvalg resonerer mest hos mænd.

Forskningsresultater viser bl.a., at hvis du vælger dine ord med omhu og præsenterer klarere og mere præcise kriterier i annoncen, vil flere kvinder ansøge. Der er også større chance for, at ansøgerne, uanset køn, har de kompetencer, du faktisk efterspørger (Forskning fra Sara Louise Muhrs bog ”Ledelse af køn”).

15 anbefalinger fra virksomhed til virksomhed

”Undgå kønsmæssigt ladede ord i jobopslag og samtaler” er derfor også et af forslagene i inspirationskataloget ”Sådan får vi flere kvinder i konsulentbranchen – og får dem til at blive”, som en arbejdsgruppe af repræsentanter fra managementrådgiverbranchen præsenterede i marts 2021.

Udover et fokus på formuleringen af jobopslag, indeholder kataloget 14 andre initiativer under overskrifterne Ledelse, Rekruttering, Fastholdelse og Forfremmelse, der skal være med til at forbedre kønsbalancen i rådgiverbranchen.

Tre bedste råd fra Mette Bøgelund

Mangler du viden om, hvordan du arbejder strategisk med diversitet i rekrutteringsprocessen? Vi har samlet Mette Bøgelunds tre bedste råd her:

1. Vær opmærksom på, om du benytter dig af maskuline ord og ret til 

Lug ud i ”resultatorienteret”, ”dygtigste” og ”du skal drive…” og tilføj flere fællesskabs- og samarbejdsorienterede ord. Ikke fordi kvinder ikke er resultatorienterede, de dygtigste og kan drive, men fordi de ubevidst reagerer negativt på ordene.

2. Vær opmærksom på, at mænd og kvinder performer forskelligt til jobsamtaler og se igennem det

Kvinder benytter sig generelt af flere opblødende ord som ”måske”, ”kan”, ”nok” og ”vi” i stedet for ”jeg”. Det er vigtigt at kunne filtrere i disse ord og lytte efter budskabet i det sagte frem for de konkrete ord.

3. Inddrag personer med forskellige kompetencer og fagligheder i interviewprocessen

Alle ser forskellige aspekter af en ansøger, så inddrag både erfarne og yngre medarbejdere, og personer med forskellige uddannelser og køn i samtalerne.

Relateret indhold