28.02.23 MR Nyheder

MR i dialog med SKI om kommende genudbud

MR er i dialog med SKI om det kommende genudbud af managementkonsulentaftalerne 17.11 og 17.13, der udløber i 2024. MR’s tilgang er blandt andet, at aftalerne skal afspejle kundernes behov, herunder at der bør være forskellige typer af leverandører, der kan matche forskellige behov i det offentlige. Aftalerne bør samtidig i mindst muligt omfang mindske konkurrencen og bør ikke på forhånd udelukke, at også mindre virksomheder kan komme på en SKI-aftale.

Foto: Getty

1.     Aftalerne skal passe til de offentlige kunders behov, blandt andet:

  • Der skal være forskellige typer af leverandører, da offentlige kunder har forskellige behov
  • Muligt både at tildele opgaverne direkte og at have miniudbud

2.     Ikke mindske konkurrencen på markedet, herunder ikke udelukke mindre virksomheder og konsortier på forhånd

3.     Færrest mulige transaktionsomkostninger i udbud og tildeling

4.     Antal virksomheder der får en SKI-aftale:

  • På aftaler med miniudbud bør der højest være 6-8 leverandører 
  • På aftaler med direkte tildeling kan der derimod være flere end 10 leverandører/konsortier

5.     SKI-aftalerne bør være frivillige for de offentlige kunder at anvende

6.     SKI’s aftaler bør kun bruges til køb af større opgaver over EU’s tærskelværdier, da reglerne for indkøb af små opgaver er meget enkle at bruge

7.     I udbuddet bør der være mulighed for at udfolde sin indsigt i og erfaring med metoder, værktøjer og rammevilkår for sektorerne, så der er sikkerhed for kvalitet

8.     Tildelingskriterierne bør (fortsat) formuleres tydeligt

9.     Ydelsesbeskrivelserne bør – hvor det er relevant - også rumme it- og digitaliseringsydelser

10.   Udvælgelseskriterierne bør:

  • Tage udgangspunkt i ydelsesspecifik omsætning
  • Såfremt der inddrages international omsætning, bør der være et maksimum for, hvor meget dette kriterium skal betyde i evalueringen

11.   Udbuddet bør have lange frister og ikke foregå henover en ferie

Relateret indhold