Henrik Horn Andersen, forhenværende formand for Managementrådgiverne, nu bestyrelsesmedlem, Seniorpartner i Implement Consulting Group.

02.05.23 MR Nyheder

Den sidste formands ønske

Ved Managementrådgivernes generalforsamling den 26. april stoppede Henrik Horn Andersen som formand efter tre år i spidsen for Managementrådgiverne. Han har sat markant fokus på diversitet i branchen og runder af med at sikre kønsneutrale titler i foreningens vedtægter og en opfordring til at tilslutte sig DI’s Gender Diversity Pledge.

I 2020 tiltrådte Henrik Horn Andersen, partner i Implement Consulting Group, som formand for Managementrådgiverne. Ved generalforsamlingen i sidste uge gav han tøjlerne videre til Jonas Groes, partner i EY. Jonas Groes’ titel bliver forperson som følge af ændrede vedtægter med kønsneutral sprogbrug. Henrik Horn Andersen fortsætter i bestyrelsen og er stolt over det fokus, bestyrelsen har sat på diversitet, equity og inclusion (DEI) i de seneste tre år. Eksempelvis var der kun én kvinde, da Henrik Horn Andersen tiltrådte i bestyrelsen – i dag er kønsbalancen 50/50.

”Vi har vedtaget en række ambitiøse mål for branchen, og vi har udviklet en hel værktøjskasse med redskaber og initiativer til at fremme DEI. Det er afgørende for at nå det mål, vi har sat, om at opnå en 50/50 kønssammensætning på alle niveauer i branchen,” fortæller Henrik Horn Andersen.

Læs Managementrådgivernes inspirationskatalog: Sådan får vi flere kvinder i konsulentbranchen.

Hvordan har du og MR arbejdet på at nå disse mål?

”Vi har sammen med en kompetent og engageret arbejdsgruppe af dygtige folk fra branchen skabt et community bl.a. om Instagramprofil for flere kvinder i consulting, hvor vi deler erfaringer og inspiration. Derudover har vi udviklet et inspirationskatalog med konkrete redskaber til HR og ledere i branchen. Alt i alt har vi haft en åben og konstruktiv dialog for at skabe en mere mangfoldig og inkluderende branche.”

Se, og følg Instgramprofilen: More Women in Consulting

Galgenhumor og Gender Diversity Pledge
Det er ikke småting, bestyrelsen har jagtet i de seneste tre år. Men der er mere at nå. Derfor har Henrik Horn Andersen også en opfordring til medlemmer af Managementrådgiverne om at fortsætte arbejdet:

”Jeg ville jo gerne undgå galgenhumor – men plejer man ikke at få et enkelt ønske, når man sådan skal afgå?” spørger Henrik Horn Andersen retorisk og fortsætter: ”Jeg vil i hvert fald gerne opfordre i branchen til at underskrive DI's Gender Diversity Pledge.”

DI’s Gender Diversity Pledge er et mangfoldighedsløfte, hvor danske virksomheder giver håndslag på at arbejde for at øge diversiteten i toppen af erhvervslivet. Det skal sikre en 40/60-kønsfordeling i 2030. Virksomheder, der har tilsluttet sig pledget, får adgang til viden, inspiration og erfaringsudveksling med andre DI-medlemmer.

Underskriv DI’s Gender Diversity Pledge.

”Halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder, men de er desværre underrepræsenteret i erhvervslivet. Derfor dette ønske til min branche, så vi i fællesskab kan vende udviklingen. Skal vi gøre en forskel, starter ansvaret hos den enkelte virksomhed, ejer og leder.”

Evig kærlighed til talent
Udover mangfoldighed har Henrik Horn Andersen også øje for den talentmangel, som ridder branchen som en mare. Men selvom branchen er vokset med 5.400 ansatte i de seneste fem år og skriger efter folk med de rette kompetencer, ser Henrik Horn Andersen også lyspunkter:

”Jeg tror, at DEI kan bidrage til at løse problemet med arbejdskraft ved at tiltrække en bredere vifte af talenter til branchen. Men det kræver noget af os. Vi skal arbejde på vores image og kommunikere de gode historier om vores arbejde og resultater.”

Den nye formand får de sidste ord
Når én træder tilbage, skal en anden træde frem. Managementrådgivernes nye forperson, Jonas Groes, er dog ikke helt grøn bag ørerne i bestyrelsen. Med tre år i bagagen har Jonas Groes nemlig også været med til at drive de samme processer, som har været adelsmærker under Henrik Horn Andersens ledelse.

”Jeg er stolt af at have stået ved Henriks side i de sidste tre år og været med til at fremme diversitet, lighed og inklusion i branchen,” fortæller Jonas Groes og fortsætter: ”Selvom skoene er store, vil jeg forsøge at løbe videre med stafetten og fortsætte vores indsats. Vi skal bl.a. sikre, at vores etiske kodeks er tidssvarende og mere nærværende for medlemmer og omverden. Klog brug af eksterne konsulenter i offentlig sektor er stadig en afgørende sag, og kampen for diversitet slutter ikke her med Henrik Horn Andersens store indsats – men det er måske slutningen på begyndelsen.”

Nye kønsneutrale betegnelser i Managementrådgiverne

Bestyrelsesledelsen består fremadrettet af en forperson og en næstforperson.

Som en del af den nye bestyrelsesledelse træder Claudia Bruyant Ndege, partner i BCG, ind i rollen som næstforperson. Claudia Bruyant Ndege har siddet i Managementrådgivernes bestyrelse i en årrække og har også plads i DI’s Specialudvalg for Mangfoldighed.

Bestyrelsen har desuden sagt farvel til Mette Bøgelund, adm. direktør i Incentive, og Pernille W. Lauritsen, founder og CEO i Mindjuice.

Marianne Egelund Siig, adm. direktør i Mannaz og Lars Bay Nielsen, managing director i Accenture indtræder i bestyrelsen.

 • Brian Daniel Jacobsen, Senior Partner, Valcon
 • Claudia Bruyant Ndege, Project Leader, The Boston Consulting Group
 • Henrik Horn Andersen, Partner, Implement
 • Jonas Groes, Partner, EY
 • Lars Bay Nielsen, Managing director, Accenture A/S
 • Mads Raahede, Head of Advisory, Partner, KPMG Denmark
 • Marianne Egelund Siig, CEO, Mannaz
 • Mette Dalsgaard, Market Director, COWI A/S
 • Randi Juul-Olsen, Adm. direktør og partner, Cubion A/S
 • Søren Nielsen, Managing Partner, Devoteam
 • Tine Scharf, Market Director and HoD Strategic Sustainability Consulting, Rambøll Management Consulting A/S
 • Tinnamaria Larsson-Bertelsen, Partner, Deloitte Consulting

Relateret indhold