21.05.24 MR Nyheder

Justering af medlemskontingentet fra 1. juli 2024

På den ordinære generalforsamling d. 30. april har bestyrelsen orienteret om sin beslutning vedr. en justering af medlemskontingentet med virkning fra d. 1. juli 2024. Medlemskontingentet justeres således:

Fra: 

Grundbeløb: 1.100 kr.
Kontingent pr. konsulent: 275 kr.
Maksimumkontingent: 55.000 kr.

Til: 

Grundbeløb: 1.250 kr. 
Kontingent pr. konsulent: 300 kr.
Maksimumkontingent: 64.000 kr. 

De nye kontingentsatser vil fremgå af foreningens hjemmeside d. 1. juli 2024, og indtil da gælder de nuværende kontingentsatser. 
 
Vi henleder desuden opmærksomheden på, at den ordinære generalforsamling har vedtaget en række vedtægtsjusteringer – herunder en årlig justering af kontingentet gældende fra d. 1. januar 2025. 

§ 11. KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR

Kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen. Beløbene opkræves af DI i overensstemmelse med det til enhver tid gældende kontingentregulativ. Lønsumsintervaller, satser og minimums-/maksimumbeløb reguleres årligt pr. 1. januar med årsstigningstaksten i Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik opgjort pr. 2. kvartal året før. Beløbene afrundes til nærmeste tier, dog således, at minimums- og maksimumsbeløb skal være delelige med fire. Årsstigningstaksten opgøres uden arbejdsgivers pensionsindbetaling.

Du kan læse de samlede nye vedtægter her

Relateret indhold