08.05.19 MR Nyheder

Ledelseskommissionen i dialog med DI Managementrådgiverne

Ledelseskommissionen har af regeringen fået til opgave at afdække gruppen af offentlige ledere, vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår og komme med konkrete anbefalinger til indsatser.

DI Managementrådgiverne går i denne forbindelse i dialog med Ledelseskommissionen.

DI Managementrådgiverne er med kommissionen blevet enige om deling af viden inden for fem temaer, som danner udgangspunkt for dialogen. I denne forbindelse indrager vi direkte input fra branchen.

Du kan finde information om Ledelseskommissionens arbejde her og se en oversigt over medlemmer af kommissionen og følgegruppen, hvor branchedirektør Henriette Søltoft sidder.

Har du eventuelle spørgsmål eller vil vide mere, er du også velkommen til at kontakte sekretariatet.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge