20.06.19 MR Nyheder

Nyt SKI udbud: Managementsupport

SKI har offentliggjort udbuddet af 17.11 Managementsupport, der gennemføres som et begrænset udbud. Det betyder, at potentielle leverandører nu har mulighed for at blive prækvalificeret.

Aftalen er opdelt i 5 delaftaler:

  1. Strategi- og organisationsudvikling
  2. Forretningsprocesser og effektivisering
  3. Analyser og evalueringer
  4. Systemer og styring
  5. Human resources

Udbuddet er et genudbud af den nuværende aftale, og der er i høj grad tale om genbrug af udbudsdesignet, hvilket beror på, at dialog med kunder og konsulentvirksomheder klart viser, at begge parter udtrykker meget stor tilfredshed med aftalen.

Anmodningsfristen er den 5. juli 2019 kl.13:00.

Rammeaftalen omfatter køb af managementsupport og anvendes, når kunden ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører projektet. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet.

Alle vilkår på aftalen ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

Når kunden skal købe på aftalen, skal kunden finde leveran­døren ved direkte tildeling. I praksis betyder det, at kunden skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse den konkrete opgave ud fra en beskrivelse af de metoder, værktøjer og sektorindsigt, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

Kunden vælger leverandør ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor følgende kriterier og vægtning er gældende:

• Kvalitet (metoder, værktøjer og sektorindsigt): 65 %

• Pris: 35 %

Skrevet af:

Kathrine Berge