06.02.19 MR Nyheder

Nyt udspil: Regeringen vil styrke offentlig ledelse og kompetencer

Regeringen har præsenteret sit udspil ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’, der skal styrke ledelse og kompetencer i det offentlige. Udspillet indeholder flere positive positive elementer.

Regeringen har præsenteret sit udspil ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’, der skal styrke ledelse og kompetencer i det offentlige. Udspillet indeholder flere positive positive elementer.

Der er meget godt at sige om regeringens ledelses- og kompetencereform for den offentlige sektor, som netop er offentliggjort i dag. Mange af de input som DI Managementrådgiverne leverede til regeringens ledelseskommission er at genfinde i udspillet, som netop tager afsæt i ledelseskommissionens anbefalinger.

Der er særligt grund til at fremhæve, at fokus på den offentlige lederudvikling får et betydeligt nøk op i regeringens reformudspil. Det betyder, at der afsættes ressourcer til at arbejde langt mere systematisk med lederevaluering i det offentlige foruden, at de offentlige lederuddannelser skal have et eftersyn. 

Både lederevaluering og lederuddannelse er områder, hvor en række medlemmer allerede samarbejder tæt med den offentlige sektor. Yderligere fokus på området bør derfor være et plus. Samtidig er det en god lejlighed til at revurdere rammerne for, hvordan de offentlige diplomlederuddannelser fungerer, hvor der i dag ikke er lige vilkår for henholdsvis offentlige og private udbydere.

Vi vil herfra selvfølgelig fortsætte dialogen med de relevante aktører i forhold til opfølgningen herunder med henblik på at sikre inddragelse af private rådgivere til at realisere ambitionerne.

Læs mere om udspillet her.

Nyt tværoffentligt kompetenceråd

Der etableres et nyt kompetenceråd, som bl.a. skal sætte en strategisk retning for udviklingen af de offentligt ansattes kompetencer. 

145 mio. kr. til indsatser mod sygefravær

Fællesoffentlig indsats mod sygefravær, herunder 100 mio. kr. til en særlig indsats på arbejdspladser med et højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, videnspakker og bedre ledelsesinformation. 

Offentlige lederuddannelser skal have et eftersyn

Der igangsættes et eftersyn af de godkendte offentlige lederuddannelser, som skal danne grundlag for ændringer af og evt. udvikling af nye offentlige lederuddannelser.

Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor

På tværs af staten, kommuner og regioner skal der etableres direktionsforløb og udvikles rotationsforløb for ledere og medarbejdere, som skal give øget indsigt om bl.a. de forskellige vilkår og udfordringer, der er i den offentlige sektor.     

Nyt evalueringsværktøj til offentlig ledelse

Der skal udvikles et nyt værktøj til brug for lederevalueringer. Det skal tilbydes til den enkelte leder for bl.a. at give dem et blik på egen ledelse.

Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser

Nationale brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau skal udbredes systematisk på de store velfærdsområder, herunder på skoler og dagtilbud. Det skal bl.a. give flere ledere mulighed for i højere grad at træffe beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om borgernes tilfredshed.

Medarbejdermotivationen i det offentlige skal undersøges

Der skal gennemføres en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i hele den offentlige sektor. Undersøgelsen skal bl.a. give input til, hvordan og inden for hvilke områder offentlige arbejdspladser kan arbejde med at styrke trivslen og motivationen blandt de ansatte.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge