Arbejdsmiljø

Her kan du finde information og nyttige links til APV-startpakke, faktablade og pjecer om arbejdsmiljø.

Hos BFA - Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg finder du et væld af informationer om arbejdsmiljø for murere. Blandt andet vejledning i udarbejdelsen af en lovpligtig APV.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg

Ledelsens ansvar og pligter - formelle krav

APV
Faktablad om lovpligtige kurser
Faktablad om APV
Faktablad om murerarbejde

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Faktablad om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Krav til bygherren
Nedenstående link er indgangsside til viden om bygherrens pligter omkring arbejdsmiljøkoordinering ved bygge og anlægsarbejde – herunder plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Arbejdsmiljøkoordinering ved bygge og anlægsarbejde

Opdateret: 8. maj 2015

Byggepladsen

Her finder du henvisninger, der informerer om arbejdsmiljø på byggepladsen.

Færdsel på byggepladsen - adgangs- og transportveje
Branchevejledning om opmuringsarbejde 

Opdateret: 21. februar 2020

Påvirkninger

Vibrationer og støj
Støj, vibrationer og elektromagnetisk stråling fra fx. mobil sendemaster på tage, hvor der skal udføres arbejde.
Støj og vibrationer
Støj og vibrationer - specielt for murer

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø 
Samarbejde og trivsel

Stoffer og materialer herunder asbest
Hvad betyder kodemærkningen på stoffer og materialer
Mærkning og kodenumre

Pas på hud og hænder
Allergi, eksem og ætsninger

Om forskellige produkter - cement, mørtel, afsyringsmidler mv.
Styr på stofferne - generel info
Støv og skadelige kemikalier 
Mærkning og kodenumre
Sikkert arbejde med cement - kort beskrivelse 

Asbest i murerfaget
En del mureropgaver – i sær ved renovering og ombygning – kan byde på opgaver, hvor asbest forekommer. Asbest er et farligt stof at arbejde med og kræver særlige foranstaltninger. Du kan læse om det det materiale, der er linket til nedenstående.

Generel Branchevejledning om alt arbejde med asbest – herunder også krav til uddannelse og andre materialetyper end de almindeligste eksempler nedenstående.
Asbestguide
Når du støder på asbest
 
Bygherren har desuden, hvis der er mere end en håndværker/entreprenør på opgaven samtidigt – pligt til at lave en PSS plan for sikkerhed og sundhed når der forekommer særligt farligt arbejde se nedenstående bekendtgørelse kapitel 4 og samme bekendtgørelses bilag 1 (om hvad der er særligt farligt arbejde)
Arbejdstilsynet - bygherrens pligter

Ergonomi og kroppen
Håndtering af traller
Op med baljen
Tunge løft - plakat
Oplægning af beton- og tegltagsten
Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke
Stilladser til brug for opsætning af facadeplader,-lameller og efterfølgende pudsning 

Opdateret: 21. december 2018.

Hjælpemidler

Praktiske eksempler på gode tekniske hjælpemidler
Bygergo 

Siden er senest opdateret 24. juli 2014.

Håndtering af traller ved opmuringsarbejde

Manuelle løft af murertraller og belastende arbejdsindstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader indenfor murerfaget.

Denne organisationsaftale beskriver, hvilke vurderinger der skal laves i forbindelse med håndtering af traller ved opmuringsarbejde.

Organisationsaftale

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om arbejdsmiljø er du velkommen til at kontakte:

Arbejdsmiljø Dansk Byggeri

Telefon: 72 16 00 00