Arbejdsmiljø

Her kan du finde information og nyttige links til APV-startpakke, faktablade og pjecer om arbejdsmiljø.

Hos BFA - Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg finder du et væld af informationer om arbejdsmiljø for murere. Blandt andet vejledning i udarbejdelsen af en lovpligtig APV.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg

Ledelsens ansvar og pligter - formelle krav

APV
Faktablad om lovpligtige kurser
Faktablad om APV
Faktablad om murerarbejde

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Faktablad om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Krav til bygherren
På byggeproces.dk kan du få viden om bygherrens pligter omkring arbejdsmiljøkoordinering ved bygge og anlægsarbejde – herunder plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og der skal bruges følgende link: Byggeproces og arbejdsmiljø.

Opdateret: 22. juni 2021

Byggepladsen

Her finder du henvisninger, der informerer om arbejdsmiljø på byggepladsen.

Færdsel på byggepladsen - adgangs- og transportveje
Branchevejledning om opmuringsarbejde 

Opdateret: 22. juni 2021

Påvirkninger

Vibrationer og støj
Støj, vibrationer og elektromagnetisk stråling fra fx. mobil sendemaster på tage, hvor der skal udføres arbejde.
Støj og vibrationer

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø 
Samarbejde og trivsel

Kemisk risikovurdering
Hvad betyder kodemærkningen på stoffer og materialer?
Fakta om kemisk risikovurdering og instruktion - bfa-ba.dk

Stoffer og materialer herunder asbest
Hvad betyder kodemærkningen på stoffer og materialer
Mærkning og kodenumre

Pas på hud og hænder
Allergi, eksem og ætsninger

Om forskellige produkter - cement, mørtel, afsyringsmidler mv.
Styr på stofferne - generel info
Støv og skadelige kemikalier 
Mærkning og kodenumre
Sikkert arbejde med cement - kort beskrivelse 

Miljøfarlige stoffer i murerfaget
En del mureropgaver – især ved renovering og ombygning – kan byde på opgaver, hvor asbest, PCB, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller forekommer. Arbejde med miljøfarlige stoffer kræver særlige foranstaltninger. Du kan læse om det på hjemmesiden renover-sikkert.dk.

Ergonomi og kroppen
Håndtering af traller
Op med baljen
Oplægning af beton- og tegltagsten
Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke
Stilladser til brug for opsætning af facadeplader,-lameller og efterfølgende pudsning 

Opdateret: 22. juni 2021.

Hjælpemidler

Praktiske eksempler på gode tekniske hjælpemidler
Bygergo 

Siden er senest opdateret 24. juli 2014.

Håndtering af traller ved opmuringsarbejde

Manuelle løft af murertraller og belastende arbejdsindstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader indenfor murerfaget.

Denne organisationsaftale beskriver, hvilke vurderinger der skal laves i forbindelse med håndtering af traller ved opmuringsarbejde.

Organisationsaftale

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om arbejdsmiljø er du velkommen til at kontakte:

Arbejdsmiljø DI Byggeri

Telefon: 33 77 33 77