Overenskomst

Her finder du overenskomster, lønoversigter og priskuranter m.m. gældende på murer- og murerarbejdsmandsområdet.

Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomst

Lønoversigt

Priskuranter

Priskurant for murerarbejde i Provinsen
Gældende mellem Dansk Byggeri og 3F.
Hent priskurant for murerarbejde i provinsen

Priskurant af 1. marts for Murerarbejde i København og Nordsjællands 1. og 2. zone
Gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles forbund.
Henten priskurant for København og Nordsjællands 1. og 2. zone

Priskurant for murerarbejdsmandsarbejde 
Priskurant af 1. marts 2019 for murerarbejdsmandsarbejde i hele landet samt Københavns- og Frederiksberg Kommuner gældende mellem Dansk Byggeri og 3F. 

Uddrag af priskurant af 1. september 1998 for Bygge- og anlægsarbejde mellem BYG og SID med prisreguleringer pr. 1. marts 2006 ifølge protokollat af 15. juni 2006 og senere prisregulering pr. 1. marts 2019.
Hent priskurant for murerarbejdsmandsarbejde

CV for murersvende

Hans Henrik Dahl Kristensen

Hans Henrik Dahl Kristensen

Chefkonsulent, DI kontor i Aarhus

Kontakt mig, hvis du ønsker at vide mere om DI Byggeri Murersektionen.

Direkte +45 7216 0292
Mobil +45 2067 2112
E-mail hhk@di.dk

Peter Andersen

Peter Andersen

Formand

Adm. direktør
P. Andersen & Søn Entreprise A/S

Mobil +45 45810090