10.01.22 Murersektionen Nyheder

Årets første nyhedsmail har fokus på arbejdsmiljø

Med ønsket om et godt nytår til jer alle har Murersektionen netop udsendt årets første nyhedsmail, som har fokus på arbejdsmiljø.

Nye regler om arbejde på tage

Den 1. januar 2022 trådte nye regler om tagarbejde i kraft på bygge- og anlægsområdet. De nye regler betyder følgende:

Ved arbejde på flade tage under 15 grader skal virksomhederne:

  • Sikre mod nedstyrtning langs tagkanten i højder over 3,5 meter uanset vejrforhold.
  • Foretage en skriftlig risikovurdering, når der skal arbejdes i højder mellem 2 og 3,5 m. Virksomhederne skal her vurdere, om der skal sikres mod nedstyrtning, fordi arbejdet er forbundet med særlig fare.
  • Som hidtil kan der også arbejdes inden for en tydelig holdbar markering mindst 2 m fra tagkanten. Markeringen kan fx bestå af kegler med plastkæder.

Ved arbejde på skrå tage over 15 graders hældning skal virksomhederne:

  • Foretage en skriftlig risikovurdering, når den lodrette højde til tagfoden overstiger 2 m, og arbejdet på den skrå tagflade samtidigt sker i højder under 5 m. Virksomhederne skal her vurdere, om der skal sikres mod nedstyrtning, fordi arbejdet er forbundet med særlig fare.

DI Byggeri har udsendt en nyhed om dette:

Læs nyheden her. 

Vær opmærksom på, at i en kort periode på et par måneder efter den 1. januar 2022 vejleder Arbejdstilsynet jer om de nye regler. Arbejdstilsynet reagerer – også i den korte periode – dog med påbud, hvis der konstateres særlig fare for nedstyrtning eller særlig fare for at komme til skade ved nedstyrtning.

I starten af 2022 vil Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA-BA) udgive faktaark der sikrer, hvordan man som virksomhed på en simpel måde kan udarbejde risikovurderingen.

Hvis I har spørgsmål til de nye regler, er I velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Svendsen fra DI Byggeri Arbejdsmiljø på tlf.  61145010 eller asv@di.dk.

DI Byggeris Arbejdsmiljøkonference den 3. og 4. marts 2021

Den 3. og 4. marts afholdes DI Byggeris Arbejdsmiljøkonference 2022. Det sker på Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østersøvej 121, 5800 Nyborg

Temaet for årets konference er ”Når arbejdsmiljøet lykkes i værdikæden”, hvorfor der på konferencen vil være fokus på forebyggelse.

En vigtig del af forebyggelsen er at lære af de succeser og mange gode arbejdsmiljøtiltag, som dagligt foretages og etableres i stor stil i bygge- og anlægsbranchen ligesom videndeling om de positive historier er vigtigt. En anden del af det at forebygge er at blive klogere, når skaden er sket og finde på løsninger, så skaden ikke sker igen.

For at lykkes, skal der rykkes på arbejdsmiljøet gennem hele værdikæden i bygge – og anlægsbranchen. På konferencen vil der derfor fokuseres på gode eksempler og tiltag - fra bygherres, projekterendes og udførende virksomheders side.

Konferencen vil huse workshops, hvor virksomheder og øvrige fra branchen både deler erfaringer og lægger op til dialog om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøeksperter og -forskere samt Arbejdstilsynet lægger også vejen forbi.

DI Byggeris Arbejdsmiljøafdeling ønsker at dele denne invitation! Send derfor gerne mailen videre til andre i din virksomhed og dine virksomhedskollegaer i branchen.

Du tilmelder dig arrangementet her.

DI Byggeris Arbejdsmiljøafdeling glæder sig til at se jer.

I kan få yderligere oplysninger om konferencen på nedenstående link, ligesom I kan kontakte DI Byggeris Arbejdsmiljøafdelings chef Mette Møller på 33 77 33 77 eller dibyggeri@di.dk

Læs mere om konferencen her.

Hvis I har spørgsmål, kommentarer eller ønsker at gå i dialog med Murersektionen er I velkommen til at kontakte undertegnede på mail hhk@di.dk eller tlf. 72 16 02 92.

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle et godt 2022.

Venlig hilsen

Hans Henrik Dahl Kristensen

Chefkonsulent i Murersektionen

 

Hans Henrik Dahl Kristensen

Hans Henrik Dahl Kristensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0292
  • Mobil +45 2067 2112
  • E-mail hhk@di.dk

Relateret indhold